تشکیل پرونده حضوری سال 95

مدارک زیر را طبق جدول مشروحه ذیل به همراه داشته باشید

۱- اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه (دو سری)

۲- اصلو کپی کارت ملی (دو سری)

۳- اصل و کپی مدرک تحصیلی مقطع پایه یا گواهی انشایی (دوسری) در صورت داشتن (گواهی انشایی و نامه لغو معافیت) می بایست بر اساس مقطع تحصیلی سفته تک برگ به مبلغ ذیل به همراه داشته باشید

الف- کارشناسی ۳ میلیون تومان

ب- کارشناسی ارشد ۶ میلیون تومان

ج- دکترا ۱۲ میلیون تومان

۴- اصل و کپی ریز نمرات یا کارنامه تایید شده (دوسری)

۵- اصل و کپی کارت پایان خدمت یا نامه لغو معافیت تحصیلی مقطع پایه (دو سری)

۶- شش قطعه عکس پرسنلی پشت نویسی شده

۷- فرم های تکمیلی ثبت نام و تعهدات

۱-۷ فرم کارشناسی

۲-۷- فرم کارشناسی ارشد

۳-۷- فرم دکتری

۴-۷- فرم تعهدات

 

 

رشته هایی که خانم جهاندار بر عهده دارند

روز تاریخ ساعت مقطع رشته
شنبه ۱۷/‏۰۷/‏۹۵ ۹-۱۴ کارشناسی مترجمی فرانسه
یکشنبه ۱۱/‏۰۷/‏۹۵ ۹-۱۴ کارشناسی ارشد فرانسه گرایش های (مترجمی و ادبیات) و ادبیات عرب
دوشنبه ۱۲/‏۰۷/‏۹۵ ۹-۱۴ کارشناسی ادبیات فرانسه
یکشنبه ۱۸/‏۰۷/‏۹۵ ۹-۱۴ ارشد و دکتری فرهنگ و زبان های باستان -آموزش فرانسه
دوشنبه ۱۹/‏۰۷/‏۹۵ ۹-۱۴ دکتری ادبیات فرانسه -ادبیات عرب

 

رشته هایی که خانم اشراقی بر عهده دارند

روز تاریخ ساعت مقطع رشته
شنبه ۲۴/‏۷/‏۹۵ ۹-۱۴ کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
یکشنبه ۱۱/‏۰۷/‏۹۵ ۹-۱۴ کارشناسی ارشد مترجمی انگلیسی (الف-ش) براساس نام خانوادگی
دوشنبه ۱۲/‏۰۷/‏۹۵ ۹-۱۴ کارشناسی ارشد مترجمی انگلیسی (ص- ی) براساس نام خانوادگی
شنبه ۰۷/۱۷/‏۹۵ ۹-۱۴ دکتری آموزش زبان انگلیسی

 

 

رشته هایی که آقای محمودی بر عهده دارند

روز تاریخ ساعت مقطع رشته
شنبه ۱۷/‏۰۷/‏۹۵ ۹-۱۴ کارشناسی ارشد آلمانی گرایش های (آموزش و ادبیات) و ارشد ادبیات انگلیسی
یکشنبه ۱۱/‏۰۷/‏۹۵ ۹-۱۴ کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
دوشنبه ۱۲/‏۰۷/‏۹۵ ۹-۱۴ دکتری ادبیات فارسی
سه شنبه ۱۳/‏۰۷/‏۹۵ ۹-۱۴ ارشد و دکتری زبانشناسی همگانی
سه شنبه ۲۷/‏۰۷/‏۹۵ ۹-۱۴ دکتری ادبیات انگلیسی

 

 

تذکر:

۱- به استحضار میرساند جهت تشکیل پرونده حضوری ارائه مدارک فوق الذکر (فرم های تعهدات و ثبت نام می بایست پرینت و تکمیل شده باشند.) الزامی می باشد.

۲- تشکیل پرونده فقط در روز ها و ساعت های مندرج در جداول فوق الذکر می باشد در صورت عدم حضور بنا به دلایلی موجه (استعلاجی و بیماری) می توانید در تاریخ ۱۹/‏۰۷/‏۹۵‬ در بین ساعت ۹-۱۴ مراجعه نمایند.

نکته: تنها دانشجویانی مجاز به تشکیل پرونده حضوری می باشند که انتخاب واحد انجام داده اند.