شرح وظایف


 شرح وظایف


امور دانشجویی

1-کلیه امور مربوط به فارغ التحصیلان اعم از صدورتسویه حساب ، ارسال مدرک فارغ التحصیلی

، صدور تاییدیه تحصیلی ،  صدور ریز نمرات فارغ التحصیلان

2-امور مربوط به کمیته انضباطی و تخلفات دانشجویان

3-نظارت بر امور بوفه ، تکثیر دانشجویی و توزیع غذا

4-امور مربوط بر نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان

5-امور فوق برنامه اعم از تخفیف دو دانشجویی ، ممتازین ، بررسی دانشجویان نمونه

6-امور مربوط به مشمولین اعم از صدور معافیت تحصیلی ،  ابطال معافیت تحصیلی ،
 
خروج از کشور ، گواهی اشتغال به تحصیل

7-کلیه نامه های متفرقه مربوط به امور فوق

 
 امور فرهنگی و اجتماعی

 1-کلیه امور فرهنگی و اجتماعی اعم از برگزاری مراسم ها ، نشستها،
 
همایش ها ، برگزاری نماز، امور مربوط به برگزاری اردوها ، تبلیغات
 
فرهنگی و اجتماعی


2-امور مربوط به طرح استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

3-امور مربوط به برگزاری مراسم مذهبی و دینی اعم از زیارت عاشورا
 
، مناسبات دینی و ...