ارتباط با ما

شماره تلفن دانشکده زبان و ادبیات برای ارتباط با کارشناسان گروه های آموزش

۰۲۱۴۴۴۰۶۰۴۸------۰۲۱۴۴۴۵۰۷۰۷


۰۲۱۴۴۴۵۰۶۰۶-------۰۲۱۴۴۴۴۹۰۴۰

 

****************************************************

خانم دکترفاطمه خان محمدی ریاست دانشکده زبان و ادبیات

تلفن: ۰۲۱۴۴۴۵۰۶۰۷

 

****************************************************

جناب آقای نیکوئی رئیس امور آموزشی

تلفن: ۰۲۱۴۴۴۷۶۴۳۶ و داخلی ۲۱۲

سر کار خانم جهاندار کارشناس آموزشی: داخلی ۲۷۷

سرکار خانم اشراقی کارشناس آموزشی: داخلی ۲۷۶

جناب اقای محمودی کارشناس آموزشی: داخلی ۲۱۰

 
****************************************************

کانال تلگرامی اطلاعیه های آموزشی مخصوص دانشجویان

https://telegram.me/LLF_SRBIAU

کانال تلگرامی اطلاعیه های کارگاه های آ موزشی

https://telegram.me/kaargaah