ساعت کار کتابخانه

 

 

ساعات کار کتابخانه

 

 از شنبه تا چهار شنبه
 8 صبح تا 17 


ضمنا کتابخانه یک ساعت برای نماز و نهار تعطیل می باشد