اطلاعیه

شماره یک:
نحوه استفاده از کتابخانه دیجیتال در محیط بیرون دانشگاه

http://dl.iau.ac.ir

دانشجویان مقطع دکتری  و اعضای هیات علمی تمام وقت واحد

برای ثبت نام در سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه به آدرس بالا مراجعه نمایید. پس از ثبت نام در سایت کتابخانه دیجیتال می توانید از امکانات سایت در محیط بیرون از دانشگاه استفاده نمایند. در صورت مشکل با شماره 47912331 تماس بگیرید
شماره دو:
دانشجویان محترم می توانند مقالات موجود در سایت www.magiran.com در محیط دانشگاه به صورت تمام متن دانلود نمایند.
 

کتابخانه دانشکده زبان و ادبیات