دبیرخانه

دبیرخانه دانشکده زبان وادبیات
با سلام خدمت همکاران واستادان محترم
دبیرخانه دانشکده زبان وادبیات ،بخشنامه های مهم معاونت اداری و مالی را در قسمت دبیرخانه سایت دانشکده  جهت سهولت استفاده قرار می دهد.

 

 1- بخشنامه راه اندازی سیستم اپراتور گویا بلوک های 1.2.3 ساختمان مرکزی                           دانلود    
  
2- بخشنامه  شرایط مرخصی بدون حقوق                                                                    
 دانلود     
                                           

3- بخشنامه  در خصوص مجتمع فرهنگی آموزشی،رفاهی سازمان مدارس آزاد اسلامی               دانلود