انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

زبان و ادبیات فرانسه

دریافت چکیده عنوان پایان نامه دانشجو استاد راهنما استاد مشاور مقطع سال تحصیلی

۱۵۰۷

آینه نجومی مارسل پروست قصه پرداز

حائری، شهلا

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۷۷-۱۳۷۶

۲۸۱۰

بررسی مسایل غیربومی شرق در آثار نویسنده و ادیب شرق‌شناس ژرار دو نروال

ابراهیمی، محمدرضا

نیری‌وند، محمد

غیاثی، محمدتقی

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۲۸۰۷

صورت و معنا در آثار لوکلزیو (بررسی شده در داستان‌های کوتاه)

شکرانی، غلامرضا

ذات علیان، غلامرضا

نیری‌وند، محمد

دکتری

۱۳۷۸

۲۹۸۶

روان - نقدشناختی (شارل مورن)

مهدوی‌زاده، مژگان

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۳۰۵۹

ولتر داستانسرا

شیوا، ارشیا

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۳۳۳۸

بودلر از دیدگاه منتقدان فرانسوی (نقد خودآگاه و نقد ناخودآگاه)

زیار، محمد

ذات علیان، غلامرضا

نیری‌وند، محمد

دکتری

۱۳۷۸

۳۳۹۶

فاجعه عصر نو در آثار داستانی آندره مالرو

قدسی، فضل‌اله

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۵۵۷۳

انسان در آثار ژان ژاک روسو

نعمت، خلیل

نیری‌وند، محمد

ذات علیان، غلامرضا

دکتری

۱۳۸۰

۵۸۱۳

مولفه‌های خودزندگی‌نامه نویسی در ادبیات قرن بیستم فرانسه

شهدی، نازنین

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۱۳۸۰

۶۰۴۰

عرفان آندره ژید

صعودی‌پور، مریم

ذات علیان، غلامرضا

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۱-۱۳۸۰

۶۶۰۰

بررسی روایت شناختی قصه "در سه حکایت " اثر گوستاوفلوبر

آتش وحیدی، ندا

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۱-۱۳۸۰

۶۵۹۹

خرده خوانش اشعار سنگور

معظمی، گلنار

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۱۳۸۱

۶۶۹۵

اسطوره‌های یونان باستان در نمایشنامه‌های قرن بیست فرانسه

غفوری غروی، لیلا

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۱-۱۳۸۰

۶۹۱۱

رمان جدید و سینما در آثار آلن روب گریه

لسانی، آزیتا

ذات علیان، غلامرضا

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۱-۱۳۸۰

۹۲۱۶

شگردها و درون مایه‌ها در صومعه پارم (استاندال)

میرزاپور، سعید

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۹۶۹۷

بچه یک آدم است (قسمت دوم)

شالچیان تبریزی، آلاله

نیری‌وند، محمد

غفوری غروی، لیلا

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۷۰۱۰

بررسی جامع "نمایش جدید" در ادبیات فرانسه

ابراهیمی، رویا

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۱۳۸۱

۷۴۸۴

آموزه‌های فلسفی و سیاسی در افسانه‌های "لافونتن"

سلیمانی سوادکوهی، نازنین

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۷۵۶۳

فن قصه‌پردازی در حکایات و داستان‌های کوتاه گی‌دو موپاسان

کمالی حسین‌زاده، محمدجواد

ذات علیان، غلامرضا

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۲-۱۳۸۱

۷۶۱۶

نشانه‌شناسی نمایش ماریوو

اشرفی، فرانک

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۱۳۸۱

۷۷۹۹

درون‌مایه‌ها و شخصیت‌ها در نمایشنامه دستگاه جهنمی

قنادپور، آذین

غیاثی، محمدتقی

قدسی، فضل‌الله

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۸۱۴۳

طرح موضوع نوشتاری در آثار ژرژ پرک

دستمالچیان، فهیمه

ذات علیان، غلامرضا

نیری‌وند، محمد

دکتری

۱۳۸۲

۸۱۳۹

بررسی مضمون‌های اثر مارسل پروست: در جستجوی زمان از دست رفته

رزاقی، رویا

غیاثی، محمدتقی

قدسی، فضل‌الله

دکتری

۱۳۸۱

۸۱۶۰

آلبر کامو و جهان نمادین او

قائم‌مقامی، آناهیتا

ذات علیان، غلامرضا

صدرزاده، ماندانا

دکتری

۸۲-۱۳۸۱

۸۲۴۴

رمان آموزشی در قرن نوزدهم فرانسه

حیدری، مهدی

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۱-۱۳۸۰

۸۳۸۰

ارزش‌ها در داستان خدمه هواپیما (درون‌مایه‌ها و شخصیت‌ها) اثر: ژوزف کسل

مهم‌کار خیراندیش، پریسا

غیاثی، محمدتقی

قدسی، فضل‌الله

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۸۴۸۶

قصه‌های آینه‌وار در قرن ۲۰

ماکوئی، شهرزاد

غیاثی، محمدتقی

ذات علیان، غلامرضا

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۸۸۰۲

رمان‌های فلسفی آلبر کامو

اشرفی، فریبا

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۱۳۸۲

۸۹۱۵

بررسی جامع ادیپ شاه اثر: سوفکل

شادروان، لیلی

غیاثی، محمدتقی

قدسی، فضل‌الله

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۸۹۶۹

بررسی شخصیت زن در آثار کوتاه دوران جوانی آندره ژید

مهرجو، شاهد

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۱۰۳۹۲

بررسی عناصر بوطیقا در شعر "گفتار" اثر ژاک پره‌ور

نوروزی، سمیه

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۱۰۴۵۰

اسطوره و دین در آثار میشل تورنیه

جواهری، احمد

ذات علیان، غلامرضا

نیری‌وند، محمد

دکتری

۱۳۸۲

۱۰۵۰۸

آفرینش رمان در آثار کلود سیمون و شخصیت‌های آن با مطالعه تخصصی زمان کاربردی در زندگی شخصیت‌ها و راویان "داستان"

دادرس، لیلی

ذات علیان، غلامرضا

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۲-۱۳۸۱

۱۰۵۷۲

بررسی مضمون "بشر دوستی" در چند اثر از آنتوان دوسنت اگزوپری

امیرموید، آزاده

قدسی، فضل‌الله

اشرفی، فریبا

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۰۶۲۶

طغیان و اختناق در طاعون کامو

برهانی، امیرحسین

اشرفی، فریبا

هاشمی، بهزاد

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۰۷۶۹

بررسی کتاب (ونوس جزیره) اثر نویسنده فرانسوی پروسپر مریمه

عباسی، سالیا

قدسی، فضل‌الله

وحیدی، آتش

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۰۸۷۱

درون‌مایه‌ها و شگردهای به کار رفته در کاندید اثری از ولتر

رضوی، سمیرا

غیاثی، محمدتقی

قدسی، فضل‌الله

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۱۱۲۰

مردم کیشی (اومانیسم) کامو

میرخائف، میترا

ذات علیان، غلامرضا

نیری‌وند، محمد

دکتری

۱۳۸۴

۱۱۱۹۴

سیر زایشی معنا در "قوی همچون مرگ" اثر موپاسان بررسی ساختارهای روایی، عینی و حسی عاطفی

بابک معین، مرتضی

ذات علیان، غلامرضا

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۴-۱۳۸۳

۱۱۲۱۷

ایده‌های اصلاح‌طلبانه ویکتور هوگو در کتاب بینوایان

حسینی، هدیه

اشرفی، فریبا

آبکه، آنت

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۱۵۹۹

حکایت‌های شگفت‌انگیز گی‌دو موپاسان

آبکه، آنت

نیری‌وند، محمد

غیاثی، محمدتقی

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۱۰۴

شگردها و درون مایه‌های اثر مریمه به نام کلمبا

نعمت صوفی، یاسمن

غیاثی، محمدتقی

خان‌محمدی، فاطمه

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۲۷۹

تصویر و تجسم ایران در نامه‌های ایرانی مونتسکیو

هاشمی، بهزاد

نیری‌وند، محمد

غیاثی، محمدتقی

دکتری

۱۳۸۵

۱۲۴۲۲

مدرنیته و زبان

محسنی، محمدرضا

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۷۱۷

مطالعه و بررسی واژگان و اصطلاحات رایج در تجارت (به سه زبان فرانسه، انگلیسی، فارسی)

حیدری، معصومه

ذات علیان، غلامرضا

ابراهیمی، محمدرضا

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۲۷۳۲

روانکاوی "شیطان صفتان"

فهیم کلام، محبوبه

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۳۲۶۲

حکایت‌های شگفت‌انگیز تئوفیل گوتیه

رحیم تبریزی، پانته‌آ

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۴۰۹۰

دنیای سلین در سفر به انتهای شب

زندی، معصومه

نیری‌وند، محمد

ذات علیان، غلامرضا

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۴۱۲۹

طبیعت در سه‌گانه ژان ژیونو

سرباز بردسیری، نسرین

ذات علیان، غلامرضا

نیری‌وند، محمد

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۴۱۳۸

نمایشنامه بازی عشق و تقدیر

پلوئی، لیلا

نیری‌وند، محمد

غیاثی، محمدتقی

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۶۱۵

مطالعه و بررسی عناصر فانتاستیک در هورلا اثر گی‌دو موپاسان

نوائی، زهرا

غیاثی، محمدتقی

حیاتی آشتیانی، کریم

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۸۱۵

بررسی مفاهیم عشق، افتخار و شهرت در نمایشنامه سید اثر کورنی

کثیری، زهرا

حیاتی آشتیانی، کریم

یوسفی بهزادی، مجید

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۵۱۸۳

بررسی مضمونی اسطوره در جمعه یا اعراف اقیانوس آرام

تیمورپور، سارا

آبکه، آنت

ذات علیان، غلامرضا

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۵۳۴۰

گردشگری و سفر در ادبیات فرانسه

رنجبر، گوهر

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۶

۱۵۵۳۲

مضامین شعری آپولینز، شاعر قرن بیستم

بشیر شعار فرکوش، نیکی

غیاثی، محمدتقی

لسانی، آزیتا

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۵۸۳۲

دوگانگی در گل‌های شر

کریمی‌مهر، سحر

حائری، شهلا

ذات علیان، غلامرضا

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۵۸۳۳

بررسی سیر تاریخی و ادبی جزیره بردگان

صیف‌آرای مقدم، سارا

خان‌محمدی، فاطمه

حیاتی آشتیانی، کریم

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۵۹۹۲

شخصیت‌ها، درون‌مایه‌ها و شگردهای قصه‌های آندره ژید

حاج‌عبدالله جواهری، بهاره

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۶۲۲۳

سیر زایشی معنا در منتخبی از داستان‌های "هزار و یک شب"

عطاری سرابی، شهین

بابک معین، مرتضی

عباسی، علی

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۶۲۲۴

متن و تاثیر نزد ایزی دور دوکاس (کنت دو لوتره آمون)

قنادپور، آذین

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۷-۱۳۸۶

۱۶۳۰۱

نقد نشانه شناختی رولان بارت

کیوان خسرو، مژگان

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۳-۱۳۸۲

۱۶۳۱۶

نیکی و بدی در کتاب "الوئیز جدید" اثر ژان ژاک روسو

معصومی، ندا

رزاقی، رویا

حیاتی آشتیانی، کریم

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۶۳۹۸

ردیابی نشانه شناختی نشانه‌ها

بازرگان دیلمقانی، نگین

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۷-۱۳۸۶

۱۶۵۷۴

نمایشنامه نویسی راسین

پرویزی، ایرج

ذات علیان، غلامرضا

یوسفی بهزادی، مجید

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۶۵۷۵

هوگو آفریننده

نجفی امامی، امیر

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۶۶۶۷

مسیر خلاقیت ویکتور هوگو: شاعر، نمایشنامه نویس و قصه پرداز

معظمی فراهانی، بیتا

نیری‌وند، محمد

غیاثی، محمدتقی

دکتری

۸۷-۱۳۸۶

۱۶۹۲۵

سایه روشن (تاثیر هنر) در آثار ویکتور هوگو به ویژه در بینوایان

موسوی، هدی سادات

حیاتی آشتیانی، کریم

رزاقی، رویا

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۳۸۰

طبیعت دوستی رمانتیک‌ها

صولت قشقایی، نازلی

نیری‌وند، محمد

غیاثی، محمدتقی

دکتری

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۳۸۱

عشق و حسادت در آثار مارسل پروست (در جستجوی زمان از دست رفته)

حبیبی کاسب، سارا

ذات علیان، غلامرضا

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۷۳۸۲

مطالعه و بررسی زنان و عشق در کتاب باباگوریو اثر انوره دو بالزاک

درخش سعادتمند، اکرم

حیاتی آشتیانی، کریم

یوسفی بهزادی، مجید

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۵۵۹

ساختار جملات پروست

عیلانی، رزیتا

ذات علیان، غلامرضا

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۵۶۰

عدالت، مجازات و عدم وجود عشق در کتاب "ترز دسکیرو" اثر "فرانسوا موریاک"

جان‌باز، مرضیه

حیاتی آشتیانی، کریم

یوسفی بهزادی، مجید

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۷۴۹

نقش آب در صورت خیال کریستین بوبن

طاهری، فائزه

ذات علیان، غلامرضا

معین، مرتضی

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۸۱۶۳

درون‌مایه‌ها و شخصیت داستان سهم شکاری اثر امیل زولا

بختیاری راد، فریبا

غیاثی، محمدتقی

قائم‌مقامی، آناهیتاالسادات

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۸۱۶۴

دلالت یک اعتراف

قنادیان، سمیرا

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۸۷۲۹

چگونگی الهام گرفتن برخی نمایشنامه‌های عصر کلاسیک فرانسه از عنصر ایرانی و موفقیت این نمایشنامه‌ها

عزیزی، سحر

فروغی، حسن

نیری‌وند، محمد

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۹۱۸۵

از "اخلاق گریز" تا "در تنگ" آندره ژید

کاظمی، شایسته

حیاتی آشتیانی، کریم

جواهری، بهاره

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۹۵۶۳

درون‌مایه فلسفی سرگرمی در قصه پادشاه بدون سرگرمی اثر "ژان ژیونو"

قرایی، شهلا

غیاثی، محمدتقی

حیاتی آشتیانی، کریم

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۹۵۶۴

زبان، گونه‌ی ادبی و مفهوم کرگدن اثر یونسکو

ذوقی، رقیه

قویمی، مهوش

حیاتی آشتیانی، کریم

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۹۸۲۹

دنیای فاجعه آمیز آندروماک

محمدی، شکوفه

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۹۸۳۰

ادبیات اولی پو

یثربی‌نژاد، نسترن

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۲۰۳۷۳

ترجمه‌ی رمان ستاره سرگردان

تبریزی، سجاد

غیاثی، محمدتقی

قدسی، فضل‌الله

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۲۰۳۷۴

ترجمه سه کتاب هنری: با احساسمان نقاشی کنیم، ماجراجویی با گل‌ها، ۱۰۱ رمز و راز در آبرنگ

یاسین، فهیمه

جهانگیر میرزاحسابی، جعفر

حیاتی آشتیانی، کریم

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۳۷۵

روایت شناسی در داستان علاءالدین یا چراغ جادو

حبیبیان‌قمی، نیلوفر

عباسی، علی

حیاتی آشتیانی، کریم

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۳۷۶

شیوه گفتار در آثار فلوبر (به ویژه بررسی شده در مادام بوری و تربیت احساسی)

صابری انصاری، معصومه

ذات علیان، غلامرضا

قویمی، مهوش

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۳۷۷

آپولینر، زلزله‌سنج دگرگونی (خرده خوانش)

حسینی، هدیه

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۰۳۷۸

تئاتر رمانتیک

ساسانی، فرناز

نیری‌وند، محمد

غیاثی، محمدتقی

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۲۱۰۰۲

همگرایی‌ها و واگرایی‌های اگزیستانسیالیستهای فرانسه

علایی خانه شیر، لیدا

ذات علیان، غلامرضا

خان‌محمدی، فاطمه

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۱۰۷۶

عناصر اسطوره‌ای در رمان صومعه پارم اثر استاندال

دائی چین، سارا

ذات علیان، غلامرضا

حیاتی آشتیانی، کریم

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۲۱۰۷۷

پادشاه بدون سرگرمی، اثر ژان ژیونو: رمانی با ابعاد چندگانه

کریمی، بهناز

قویمی، مهوش

حیاتی آشتیانی، کریم

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۱۵۳

استعمار فرانسه در اثر سلین تحت عنوان راهی که به بیرون از دیار شب می‌رود

حق‌دوست گیلانی، صدیقه‌سادات

آبکه، آنت

ذات علیان، غلامرضا

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۱۵۴

بررسی بل امی اثر گی دوموپسان

اسدخانی، زینب

حیاتی آشتیانی، کریم

یوسفی بهزادی، مجید

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۲۱۱۵۵

بررسی زمان، مکان و شخصیت‌ها در سمفونی شبانی اثر آندره ژید

سجادی، الهه

آتش وحیدی، ندا

اشرفی، فرانک

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۱۲۴۱

اندیشه نوگرایی در آثار آپولینر

ایرانپور، سحر

اشرفی، فرانک

خان‌محمدی، فاطمه

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۱۳۷۶

درون‌مایه‌ها و شخصیت‌ها و تکنیک‌ها داستان مولن بزرگ اثر آلن فورنیه

محب، نسیم

غیاثی، محمدتقی

حیاتی آشتیانی، کریم

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۱۳۷۷

مطالعه و بررسی اثر در فروشگاه اوبونور ده دم اثری از امیل زولا

شجاعی، پریا

قویمی، مهوش

حیاتی آشتیانی، کریم

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۳۷۸

تازگی و سنت در قصه تغییر

خدابخش لاله‌لو، مریم

خان‌محمدی، فاطمه

حیاتی آشتیانی، کریم

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۲۱۳۷۹

دفاعیه سقراط - کریتون

نیسی، ندا

نیری‌وند، محمد

وحیدی، آتش

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۲۱۳۸۰

رب گریه و هنر رمان‌نویسی (بررسی شده به ویژه در ژالوزی و جین)

سمنانی‌نژاد، سمیه

خان‌محمدی، فاطمه

ذات علیان، غلامرضا

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۱۳۸۱

داستانسرای نزدگی دو موپسان

دادور، مروارید

ذات علیان، غلامرضا

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۷-۱۳۸۶

۲۱۳۸۲

پویایی در نمایش نو

مهم‌کار خیراندیش، پریسا

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۷-۱۳۸۶

۲۱۷۲۰

اهمیت فضاسازی در رمان کتمان اثر ژان فیلیپ توسن

پارسا، پریسا

اسفندی، اسفندیار

حیاتی آشتیانی، کریم

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۰۳۰

برجسته‌ترین درون مایه‌های رمان بیابان اثر ژان ماری گوستاو لو کلزیو

قدرت‌آبادی، سمانه

قویمی، مهوش

ذات علیان، غلامرضا

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۲۰۸۹

تم و پرسوناژ (درون مایه و شخصیت‌ها) در نمایشنامه ملکه متوفی اثر مونترلان

محمدی، فرزانه

قویمی، مهوش

قنادپور، آذین

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۲۱۴۳

قداست در رمان خاطرات یک کشیش دهکده اثر ژرژ برنانوس

برزگر علمداری، افسانه

حیاتی آشتیانی، کریم

یوسفی بهزادی، مجید

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۱۴۴

ترجمه کتاب "قاصدک‌ها و پیازهای کوچک"

شکیبا، دنیا

صفیه نواب‌زاده شفیعی، سپیده

قائم‌مقامی، آناهیتاالسادات

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۲۲۲۷۰

در جستجوی هویت‌های گمشده در اثر به یادماندنی مارسل پروست: در جستجوی زمان گمشده

جعفری، رضا

رزاقی، رویا

اصغری تبریزی، اکبر

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۳۸۶

بررسی نقش دوگانگی در نمایش نامه کالیگولا اثر آلبر کامو

سکوتی، فرزانه

ذات علیان، غلامرضا

قنادپور، آذین

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۲۴۷۷

اندیشه ژان پل سارتر در رمان‌ها و داستان‌های کوتاهش

کتایون نیلوفری، همایون

ذات علیان، غلامرضا

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۲۲۴۷۸

جست و جوی خوشبختی در گل‌های رنج اثر شارل بودلر

رضانوری، سمیرا

رزاقی، رویا

جواهری، بهاره

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۰۵۳

بررسی فرم روایی سال گذشته در مارین باد اثر آلن روب گری یه

قاسمی، قدسیه

ذات علیان، غلامرضا

نیری‌وند، محمد

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۲۳۷۱۵

جستجوی مفهوم قهرمانی در"سرزمین انسانها" اثر آنتوان دو سنت اگزوپری

متذکر، مریم

روا، حسین

ذات علیان، غلامرضا

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۳۷۱۶

بررسی دو مضمون عشق و آزادی در آثار پل الوار

حدادزاده کوچصفهانی، فاطمه

قویمی، مهوش

اشرفی، فرانک

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۸۶۸

از مکتب رئالیسم تا مکتب ناتورالیسم

یوسفی، بهیا

حیاتی آشتیانی، کریم

یوسفی بهزادی، مجید

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۴۱۷۰

تقدس و آیین در آثار ژان ژنه

پژمان منش، محبوبه

قویمی، مهوش

یوسفی بهزادی، مجید

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۴۴۱۰

تصویر مرگ در ادبیات قرن بیستم فرانسه

خاتمی، شادی

ذات علیان، غلامرضا

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۲۴۷۹۴

هنرشناسی گوستاو فلوبر از خلال مکاتباتش

کثیری، زهرا

ذات علیان، غلامرضا

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۵۰۵۰

جایگاه و کارکرد نقل قول دررمان "آن دو نفر" اثر پاتریک د وویل

باقرزاده، سحر

اسفندی، اسفندیار

حیاتی آشتیانی، کریم

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۵۴۱۱

ساختار درونی تراژدی‌های راسین (آندروماک، بریتانیکوس، برنیس، فدر)

الله‌وردی، عفت

ذات علیان، غلامرضا

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۵۴۸۳

انکار مطلق در آنتیگون اثر ژان آنوی

رفیعی اسداللهی، مریم

ذات علیان، غلامرضا

 

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۵۵۵۰

عناصر سوررئالیستی در دو اثر نروال: سیلوی و اورلیا

اسدی، سهیلا

ذات علیان، غلامرضا

جواهری، بهاره

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۶۰۰۷

وحشی شریف در آثار لوکلزیو

سجادی دزفولی، الهام

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۶۰۰۸

بوطیقای لویی آراگون

نادری مقام، شقایق

غیاثی، محمدتقی

نیری‌وند، محمد

دکتری

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۰۰۹

هنر نوول (داستان کوتاه) نویسی گی دو موپاسان

حاجی ستوده، مهشید

ذات علیان، غلامرضا

قویمی، مهوش

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۶۰۱۰

بررسی غرابت‌گرایی در بسوی اصفهان پی‌یر لوتی

میرعابدی، سمانه

قویمی، مهوش

ذات علیان، غلامرضا

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۴۷۲

زیبایی شناسی از منظر بودلر در کتاب گل‌های شر

چهرقان، مریم

حیاتی آشتیانی، کریم

رازقی، رویا

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۶۴۷۳

تکنیک رمانهای ولتر (میکرومگا و کاندید)

ضیایی چمگردانی، ملیحه

ذات علیان، غلامرضا

یوسفی بهزادی، مجید

کارشناسی ارشد

۱۳۹۰

۲۶۷۰۴

بررسی ناتورالیسم در ترزراگن اث امیل زولا

واقعی، ساناز

ذات علیان، غلامرضا

جواهری، بهاره

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹