انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

زبان و ادبیات فارسی

 

دریافت چکیده  عنوان پایان نامه  دانشجو  استاد راهنما استاد مشاور  مقطع سال

۳۸۹۹

اندوه عارفانه در آثار برجسته شعر فارسی (در اشعار سنایی، عطار، سعدی، مولانا و حافظ)

حیدرپور، مسیح‌اله

مصفا، مظاهر

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۴۳۸

تطبیق حدیقه سنایی و منطق الطیر عطار و جام‌جم اوحدی

رخزادی، علی

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۷۶-۱۳۷۵

۴۲۳

ارتباط افکار حافظ و خواجوی کرمانی

جعفری، احمدعلی

تجلیل، جلیل

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۱۳۷۱

۴۲۹

اوضاع اجتماعی و ادبی آذربایجان از قرن سوم هجری تا اواخر قرن هشتم هجری همراه با شرح و سبک دیوان مجیرالدین بیلقانی

قره‌آغاجلو، سعید

تجلیل، جلیل

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۱۳۷۴

۴۱۱۹

تاثیرپذیری اقبال از مولوی

فولادی، محمد

شاه‌حسینی، ناصرالدین

شعار، جعفر

کارشناسی ارشد

۱۳۷۹

۴۱۶۶

زیبایی‌شناسی شعر صائب تبریزی

شهاب رضوی، حسین

سجادی، ضیاءالدین

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۷۵-۱۳۷۴

۴۱۴۲

شرح احوال، آثار و افکار حکیم نزاری قهستانی

مهدوی، ملیحه

مصفا، مظاهر

کریمی، امیربانو؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۴۰۷۹

ادبیات عامیانه استان بوشهر

رضایی، عبداله

مصفا، مظاهر

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۴۴۸

شیوه‌های توصیف در شعر معاصر ایران

گودرزی، محمدتقی

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل؛ مصفا، مظاهر؛ شیخ‌الاسلامی، علی

دکتری

۷۷-۱۳۷۶

۴۲۲

فر فردوسی "ادبیات تعلیمی و حکمت عملی در شاهنامه"

ذاکری، احمد

محقق، مهدی

تجلیل، جلیل

دکتری

۱۳۷۱

۳۶۴۳

تصحیح گرشاسب‌نامه اسدی توسی

مهرکی، ایرج

مصفا، مظاهر

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۳۶۳۰

فرهنگ دیوان طالب آملی ( لغات، اصطلاحات، آیات و احادیث )

علی‌منش، جمال

ابوالقاسمی، محسن

حاکمی، اسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۳۳

فنون بلاغی در مناقب شعری نبی اکرم (ص) تا قرن ششم (عروض، بدیع و بیان)

جدیدالاسلامی قلعه‌نو، حبیب

تجلیل، جلیل

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۱۳۷۶

۱۰۸۲

بررسی صور خیال در دیوان ازرقی هروی

زمان احمدی، محدرضا

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

دکتری

۷۷-۱۳۷۶

۱۲۱۵

شرح دیوان همام تبریزی و تصحیح صحبت‌نامه

قاضی شیراز، میراسماعیل

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین؛ حاکمی، اسماعیل؛ مصفا، مظاهر؛ سجادی، ضیاءالدین

دکتری

۷۶-۱۳۷۵

۱۴۴۲

آثار و اشعار ادیب الممالک فراهانی و شرح حال وی و تصحیح دیوان او

موسوی گرمارودی، علی

شهیدی، جعفر

حاکمی، اسماعیل؛ تجلیل، جلیل

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۱۶۵۰

تصحیح انتقادی دیوان سلمان ساوجی

تمیمی تواندشتی، غلامرضا

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل؛ مصفا، مظاهر؛ شیخ‌الاسلامی، علی

دکتری

۷۷-۱۳۷۶

۱۶۲۳

تصحیح تذکره شعرای مرآت الخیال - تالیف امیرشیرعلی خان لودی سال ۱۱۰۲ هجری قمری

حاجی‌زاده، حسین

شاه‌حسینی، ناصرالدین

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۱۶۸۵

تصحیح جواهرالتفسیر ملاحسین کاشفی به همراه تعلیقات سبک شناسی بخش سوره حمد

عباسی، فرزاد

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۱۶۴۷

سیر تحول و تاثیر ردیف در سبک خراسانی از نظر ساختار زبانی، بلاغی، موسیقایی و ارتباط آن با زیبا شناسی

رادمنش، عطامحمد

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۱۷۲۶

گنج افلاک در گنجینه نظامی

پارسایی، حسین

حاکمی، اسماعیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۱۹۲۰

سبک عراقی در شعر فارسی

مدرس‌زاده، عبدالرضا

حاکمی، اسماعیل

مصفا، مظاهر

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۱۸۷۲

مباحث عرفانی در لمعات، اشعه اللمعات و گلشن راز

پاک‌سرشت، خدیجه

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۴۳۱۰

بیست و چهار نامه از منشات قائم مقام فراهانی به نثر امروزی به همراه فهرست لغات و تعبیرات

کمال مقدم، حمید

سجادی، علی‌محمد

شعار، جعفر

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۳۲۵

تصحیح و شرح لغات مجموعه گنج شایگان نوشته میرزامحمد جعفری بروجردی متخلص به (ریاض)

مردانلو، ابوالفضل

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۳۵۲

تصحیح و توضیح المعجم فی آثار ملوک العجم

حنفی بجد، محمداسماعیل

فاضلی، محمد

علوی مقدم، محمد؛ اشرف‌زاده، رضا

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۴۳۶۲

تحقیق در نثر معاصر و بررسی انواع ادبی (از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی)

رحیمیان، هرمز

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۴۲۴

آرمان‌های اخلاقی و اندیشه‌های انسانی در شاهنامه فردوسی

شاه‌بدیع‌زاده، محمد

حاکمی، اسماعیل

سجادی، ضیاءالدین

دکتری

۷۳-۱۳۷۲

۵۸۴

اسناد مجازی و تشخیص در شعر مولوی

رسولی، عین‌اله

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

دکتری

۷۷-۱۳۷۶

۴۳۲

انعکاس تحولات اجتماعی و سیاسی در آثار ادبی عصر سلجوقی

خیرخواه برزکی، سعید

شاه‌حسینی، ناصرالدین

توسلی، غلامعباس

دکتری

۷۶-۱۳۷۵

۴۱۳

پژوهشی در اعلام تاریخی، جغرافیایی و اشخاص تاریخ بیهقی

حسینی کازرونی، سیداحمد

سجادی، ضیاءالدین

مینوچهر، حسن؛ شیخ‌الاسلامی، علی؛ تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۷۰-۱۳۶۹

۳۷۹۴

جلوه‌های صوفی مازندرانی و شعر او

باحشمت جویباری، جواد

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۲۵

تاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبی

خاتمی، احمد

حاکمی، اسماعیل

تجلیل، جلیل

دکتری

۷۳-۱۳۷۲

۶۱۸

تاریخ بیهقی و دستور زبان فارسی

آذرپیوند، حسین

حاکمی، اسماعیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۷۷-۱۳۷۶

۴۱۸

پرند پروین: تحلیل آثار و افکار پروین اعتصامی و ارزش‌ها ادبی و اخلاقی و اجتماعی او

سادات، پروانه

سجادی، ضیاءالدین

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۱۳۷۱

۴۳۵

تصحیح انتقادی دیوان ظهیرالدین فاریابی با تعلیقات

قهری صارمی، حسن

حاکمی، اسماعیل

سجادی، ضیاءالدین

دکتری

۱۳۷۴

۴۴۲

تصحیح انتقادی مثنوی جام‌جم اوحدی مراغه‌ای و تعلیقات بر آن

قاضی، نورالدین

سجادی، ضیاءالدین

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۷۳-۱۳۷۲

۴۳۱

تصحیح مثنوی سلسله الذهب نورالدین عبدالرحمن جامی با مقدمه حاشیه و تعلیقات

خدیور، هادی

سجادی، ضیاءالدین

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۷۵-۱۳۷۴

۴۱۲

تعلیقات و شرح مشکلات و فرهنگ‌نامه جهانگشای جوینی جلداول (تاریخ مغول)

حیدری، ابراهیم

مینوچهر، حسن

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل؛ سجادی، ضیاءالدین

دکتری

۷۰-۱۳۶۹

۴۴۳

تفسیر و تحلیل مثنوی تحفه الاحرار

کرابی، احمد

حاکمی، اسماعیل

تجلیل، جلیل؛ مصفا، مظاهر

دکتری

۷۶-۱۳۷۵

۷۸۹

زندگی، سبک و اعتبار شاعری استاد امیری فیروزکوهی

مجیدی، مریم

مصفا، مظاهر

کریمی، امیربانو

دکتری

۷۷-۱۳۷۶

۴۳۸۴

بررسی دیوان جهان ملک خاتون با شرح و تحلیل

حسامی، مرمر

شعار، جعفر

ماحوزی، مهدی

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۴۴

سنت‌های ادبی در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم هجری

شایگان‌فر، حمیدرضا

شاه‌حسینی، ناصرالدین

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۷۵-۱۳۷۴

۴۱۰

سیر عرفانی قرآن در ادب فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم

موذنی، علیمحمد

حاکمی، اسماعیل

مینوچهر، حسن؛ سجادی، ضیاءالدین

دکتری

۱۳۶۹

۴۱۷

سیری در منظومه‌ها و رسالات عقل و عشق در ادب فارسی

خان‌محمدی، علی‌اکبر

سجادی، ضیاءالدین

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۱۳۷۰

۴۴۶

شرح و تحلیل آثار سعدی

آذر، اسماعیل

سجادی، ضیاءالدین

الهی قمشه‌ای، محی‌الدین

دکتری

۷۳-۱۳۷۲

۴۳۷

شیوه تصویرسازی در شعر نو فارسی

عقدائی، تورج

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

دکتری

۷۵-۱۳۷۴

۴۳۹۵

بررسی اشعار طوفان مازندرانی

قربانی، فهیمه

سجادی، علی‌محمد

ماحوزی، مهدی

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۱۱

قصیده فنی در ادب فارسی در قرن ششم هجری (مذیل به جلوه‌های بلاغی و بیانی در قصاید خاقانی)

احمدسلطانی، منیره

سجادی، ضیاءالدین

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل؛ مینوچهر، حسن

دکتری

۷۰-۱۳۶۹

۴۲۸

کیخسرو در منابع اساطیری، متون فارسی تاریخی، حماسه ملی، فلسفه اشراق و متون عرفانی

خاتون‌آبادی، افسانه

حاکمی، اسماعیل

آموزگار یگانه، ژاله

دکتری

۷۶-۱۳۷۵

۸۰۲

مجاز در بلاغت اسلامی و ادب فارسی

جعفری‌تبار، حسن

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۷۶-۱۳۷۵

۴۳۰

مقایسه دیدگاه‌های ابن عربی در فصوص الحکم و جلال‌الدین مولوی در مثنوی

کریمی موغاری، فریده

سجادی، ضیاءالدین

تجلیل، جلیل

دکتری

۷۵-۱۳۷۴

۲۵۸۱

تاریخ تطور علوم بلاغی

شعبانی، اکبر

علوی مقدم، محمد

تجلیل، جلیل؛ فاضلی، محمد

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۲۷۰۱

ساختار داستان در ادبیات تمثیلی

عشقی سردهی، علی

تجلیل، جلیل

حاکمی، اسماعیل؛ شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۲۵۴۶

شکل شناسی اشعار ناصرخسرو

طاهری مبارکه، غلام‌محمد

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۲۸۱۴

شکل شناسی قصه‌های مثنوی

خیرآبادی، عباس

اشرف‌زاده، رضا

وحیدیان کامیار، تقی؛ علوی مقدم، محمد

دکتری

۱۳۷۸

۲۸۸۷

بازتاب سیره پیامبر (ص) و خاندان رسالت (ع) در شعر فارسی (از قرن ۱۲ تا ملک الشعرای بهار)

عالم‌خواه، مجتبی

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۳۰۸۷

بازنویسی و نگارش نسخه خطی منظومه خسرو و شیرین سروده سیدمحمدصادق موسوی نامی اصفهانی

کردافشاری، راویه

مصفا، مظاهر

حاکمی، اسماعیل

کارشناسی ارشد

۷۹-۱۳۷۸

۳۰۷۰

تحلیل موضوعی داستان‌های مثنوی (دفتر اول)

صمصام، حمید

حاکمی، اسماعیل

تجلیل، جلیل؛ مصفا، مظاهر

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۳۰۹۷

شرح و تحلیل منظومه (خسرو و شیرین) از مولانا عبدالله هاتفی خبوشانی جامی

صادقی، معصومه

حاکمی، اسماعیل

مصفا، مظاهر

کارشناسی ارشد

۷۹-۱۳۷۸

۳۰۴۳

شرح و تحلیل منظومه (درج گهر) از میرزا محمدصادق نامی اصفهانی

حبیبی اردبیلی، شهین

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

کارشناسی ارشد

۷۹-۱۳۷۸

۳۰۲۷

شرح و تحلیل منظومه (لیلی و مجنون) از میرزا محمدصادق نامی اصفهانی

کرم پسندی، وجیهه

سلماسی‌زاده، جواد

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۷۹-۱۳۷۸

۳۰۵۰

کلام عرفان و اخلاق مولانا در دیوان شمس در قیاس با آراء شش عارف بزرگ

عین علیلو، علی

مصفا، مظاهر

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۳۲۳۵

اندیشه‌های اخلاقی و تعلیمی سنایی در حدیقه الحقیقه

عبدالملکی، پیمانه

ماحوزی، مهدی

حاکمی، اسماعیل
 

کارشناسی ارشد

۷۹-۱۳۷۸

۳۳۴۳

تشخیص و چگونگی آن در سبک هندی

ابومحبوب، احمد

شاه‌حسینی، ناصرالدین

مصفا، مظاهر
 

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۳۱۷۷

شرح و تحلیل منظومه "لیلی و مجنون" از مولانا عبدالله هاتفی خبوشانی جامی

ممیزی، فاطمه

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۷۹-۱۳۷۸

۳۲۸۰

فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفانی مرصادالعباد

بهرامی، لیلا

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۷۹-۱۳۷۸

۳۱۶۳

نماد در شعر معاصر فارسی

بابائی، نصرت‌اله

مصفا، مظاهر

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۷۹-۱۳۷۸

۳۴۴۰

موسیقی شعر گلچین گیلانی

اختران‌فر، فاطمه

تجلیل، جلیل

ماحوزی، مهدی

کارشناسی ارشد

۷۹-۱۳۷۸

۳۵۱۴

نقد و بررسی شعر مقاومت شامل (شهید و شهادت) در ادبیات انقلاب اسلامی

زارعیان بغدادآبادی، احمدرضا

حاکمی، اسماعیل

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۷۹-۱۳۷۸

۴۳۴

تصویرهای نو در شعر سبک عراقی ( غزلیات شمس، سعدی و حافظ)

اوحدی، مهرانگیز

مصفا، مظاهر

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۷۶-۱۳۷۵

۴۱۹

جمال ادبی حافظ

بهرامیان، مسیح

تجلیل، جلیل

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۱۳۷۱

۴۴۷

جمال شعری و شیوه شاعری مهدی اخوان ثالث

احمدپور، علی

مصفا، مظاهر

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۷۷-۱۳۷۶

۴۴۵۴

تجلی معراج در ادب فارسی

قاری، محمدرضا

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۴۴۷۹

شرح و تفسیر اصطلاحات عرفانی الهی‌نامه فریدالدین عطار نیشابوری

معصومی، رسول

شاه‌حسینی، ناصرالدین

حاکمی، اسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۵۰۸

بررسی سبک نثر معاصر از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (۱۳۲۴-۱۳۵۷)

صادقی گیوی، مریم

مصفا، مظاهر

امیری فیروزکوهی (کریمی)، امیربانو؛ تجلیل، جلیل

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۴۵۷۲

هنجارگریزی در شعر اخوان ثالث

نجفی، اکبر

صبور، داریوش

خاتمی، احمد

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۵۶۰

شرح و توضیح هزار بیت از مثنوی گل و نوروز خواجوی کرمانی به انضمام نکات ادبی و صناعات بدیعی

نمازیان، فخریه

بهزادی اندوهجردی، حسین

نشاط، محمود

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۶۵۸

بررسی و ریشه‌یابی برخی از اعلام و امثال در زبان فارسی

مهدی چهل خانه، علیرضا

نشاط، محمود

بهزادی اندوهجردی، حسین

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۶۷۱

تاثیر شاهنامه‌های پیش از فردوسی بر سخن استاد توس

تمیمی تواندشتی، لادن

شاه‌حسینی، ناصرالدین

مصفا، مظاهر

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۶۴۵

هبوط و مباحث مربوط به آن در ادبیات عارفانه مولانا و ادبیات غنایی هفت پیکر

موسوی، مهرالسادات

تجلیل، جلیل

سجادی، علی‌محمد

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۶۴۲

بررسی ارسال المثل، تشبیهات بلیغ و مضامین تازه در شعر نظیری نیشابوری

خطیبی، محمدمهدی

رنجبر، احمد

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۵۵۸

شرح و تحلیل منظومه وامق و عذرا از میرزا محمدصادق نامی اصفهانی

رستمی تهرانی، نسرین

حاکمی، اسماعیل

مصفا، مظاهر

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۵۸۹

پندارهای یونانی در مثنوی مولانا جلال‌الدین محمد

حیدری، فاطمه

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

دکتری

۱۳۷۹

۴۷۰۰

تحلیل شیوه‌های تصویرسازی و بررسی عناصر داستانی در تاریخ بیهقی

الماسی، بهزاد

شاه‌حسینی، ناصرالدین

مصفا، مظاهر

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۷۴۷

مصطلحات عرفانی در مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه عزالدین محمود کاشانی

سلیمیان، راحله

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۸۱۴

بررسی شماری از مضامین در کلیات سعدی

صیاد، شکیبا

مصفا، مظاهر

رواقی، علی

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۴۸۲۹

تصحیح و شرح دیوان شوکت بخارایی

علی‌پور، نعمت‌اله

شاه‌حسینی، ناصرالدین

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۴۸۱۰

مهرورزی در بخش پهلوانی شاهنامه

ماحوزی، امیرحسین

آموزگار یگانه، ژاله

مصفا، مظاهر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۰

۵۰۶۰

انگیزه‌ها و عوامل موثر در تغییر و تحول شعر از سبک سنتی به نو

تفضلی، محمدصادق

حاکمی، اسماعیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۴۹۵۱

بررسی دیوان امیر پازواری به همراه واژه‌نامه جلد اول کنزالاسرار مازندرانی

امیرصادقی، زینب

شاه‌حسینی، ناصرالدین

حاکمی، اسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۵۰۵۱

تحقیق و بررسی رجزهای یورشی در داستان‌های رستم و اسفندیار (سهراب و گردآفرید)، رستم و سهراب، گیو و پیران ویسه، رستم و اشکبوس

بالازاده، عبدالرضا

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۵۰۱۷

تحلیل و بررسی سی قصیده از سلمان ساوجی

عباسی، جلال

سجادی، علی‌محمد

بهزادی اندوهجردی، حسین

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۵۰۱۲

جامعه شناسی غزل فارسی (از رودکی تا دوره مغول)

طهماسبی، فرهاد

حاکمی، اسماعیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۵۰۶۲

فرهنگ موضوعی استشهادات قرآنی دیوان شمس

خراط طاهردل، تهمینه

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۱۳۷۹

۵۱۵۵

شرح و تحلیل دیوان عارف بجنوردی

محمدی، طیبه

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۵۱۳۴

نقد و بررسی پایان‌بندی در رمان معاصر ایران

محمدحسین سیاه‌نوری، نرگس

فرزاد، عبدالحسین

خاتمی، احمد

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۵۱۱۱

نقد و بررسی شخصیت‌پردازی در رمان معاصر ایران

عبادتی، شهناز

فرزاد، عبدالحسین

خاتمی، احمد

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۵۱۸۱

بررسی آراء و نظرات عرفانی دکتر عبدالحسین زرین‌کوب

ناظم، هما

ماحوزی، مهدی

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۱۳۸۰

۵۱۸۳

شرح احوال و تحلیل آثار سیدمحمدعلی جمالزاده

غلامی ورنامخواستی، الهه

سجادی، علی‌محمد

فرزاد، عبدالحسین؛ شعار، جعفر

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۵۲۰۱

طنز در شعر عبید زاکانی

شفیعی‌تبار، فاطمه

سجادی، علی‌محمد

ماحوزی، مهدی

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۵۲۱۳

مدح و مفاخره در دیوان ناصرخسرو

لچینانی، راضیه

حاکمی، اسماعیل

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۵۲۱۵

بررسی رئالیسم در ادبیات داستانی معاصر با نگرشی بر آثار دولت‌آبادی

مدانلو، زهره

شاه‌حسینی، ناصرالدین

سجادی، علی‌محمد

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۵۲۲۴

چکامه‌های علوی ترجمه القصائد السبع العلویات سروده عبدالحمیدبن ابی الحدید بر اساس شرح سیدمحمد بن ابی الرضا فضل‌الله بن حسین بن علی علوی راوندی

شفیعی شکیب، مرتضی

تجلیل، جلیل

حاکمی، اسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۵۲۶۹

داستانسرایی در قرآن

خدیوی، معصومه

حاکمی، اسماعیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۵۳۰۲

تلمیحات و اقسام جناس در غزلیات سعدی

کریمی، جمیله

مصفا، مظاهر

حاکمی، اسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۵۳۵۸

طنز سیاسی از مشروطه تا انقلاب

محبوبی مقدم، مهران

خاتمی، احمد

مصفا، مظاهر

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۵۳۷۰

پیوند مضامین سیاسی و ادبی از ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ در ادب فارسی

آشوری، هنگامه

مصفا، مظاهر

شاه‌حسینی، ناصرالدین؛ کریمی، امیربانو

دکتری

۸۱-۱۳۸۰

۵۳۸۱

دیدگاه فردوسی در مورد نقش زنان در داستان‌های زال و رودابه - رستم و سهراب - سیاوش

وحدانی‌فر، اکرم

مصفا، مظاهر

کریمی، امیربانو

کارشناسی ارشد

۱۳۸۰

۵۳۸۳

سیمای صبر در آیینه مثنوی

مسلمی‌فر، منصوره

تجلیل، جلیل

جوینی

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۵۴۴۱

جلوه‌های بدیع در دیوان استاد همایی

حاجی‌احمدی، محمدرضا

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۵۴۷۸

بررسی و تحلیل اندیشه‌های عرفانی حکیم سنایی غزنوی

غ‌منیری، حجت‌اله

شیخ‌الاسلامی، علی

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۸۱-۱۳۸۰

۵۴۸۰

شرح و تفسیر مثنوی سبحه‌الابرار جامی و مقایسه آن با مخزن‌الاسرار نظامی

نوحی، نزهت

اشرف‌زاده، رضا

مهدوی دامغانی، محمود؛ خسروان، محمد

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۵۵۱۰

تصحیح و تحشیه و توضیح سراج‌القلوب تالیف محمد بن قطان غزنوی از نویسندگان قرن ششم هجری قمری (بهر اول)

کاظمی ملایری، منصور

مصفا، مظاهر

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۱۳۸۰

۵۵۵۱

شرح منشات قائم مقام فراهانی (از نامه ۵۰ تا ۸۰)

درویش‌زاده، حسن

حاکمی، اسماعیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۵۷۱۹

انسان در شعر معاصر (سهراب سپهری - محمدرضا شفیعی کدکنی)

ناظمی‌راد، حمیدرضا

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۵۸۹۰

بررسی و تحقیق در شیوه و طرز غریب خاقانی شروانی و نظامی گنجوی

جنگی قهرمان، تراب

شاه‌حسینی، ناصرالدین

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۵۹۰۸

تمثیل در سبک هندی

خیالی خطیبی، احمد

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۸۱-۱۳۸۰

۵۸۹۷

تجلی اساطیر در متون نظم پارسی (تا پیش از حمله مغول)

مظفریان، فرزانه

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۵۹۹۵

شرح و تحلیل صد غزل شاه قاسم انوار

سلامت‌آذر، رحیم

کریمی، امیربانو

مصفا، مظاهر

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۵۹۸۸

بررسی و تحلیل شعر عرفی شیرازی

میرچولی، محمدتقی

مصفا، مظاهر

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۰۲۸

بررسی تحلیلی "نماد" در سبک هندی ( با تکیه بر غزلیات صائب تبریزی و بیدل دهلوی )

سلاجقه، پروین

مصفا، مظاهر

شاه‌حسینی، ناصرالدین؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۸۱-۱۳۸۰

۶۰۶۹

بررسی تشبیه و استعاره در دو منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی

حاجی سیدجوادی، فاطمه

تجلیل، جلیل

سجادی، علی‌محمد؛ شاه‌حسینی، ناصرالدین

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۰۶۲

بیست‌وپنج نامه از منشات قائم مقام فراهانی به نثر امروزی (از ۲۵ تا ۵۰) به همراه فهرست لغات و تعبیرات

مولایی‌پور، داوود

شعار، جعفر

سجادی، علی‌محمد

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۶۱۰۱

مقدمات پیدایش سبک هندی در ادب فارسی

اصفهانی بلندبالایی، یاسمن

مصفا، مظاهر

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۶۰۹۵

مضامین مشترک حافظ و خیام

صفایی هوادرق، مهناز

بهزادی اندوهجردی، حسین

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۱۲۱

بررسی داستان لیلی و مجنون و تحول آن در فارسی و عربی با جنبه‌های سمبلیک و صوفیانه آن

سیدصادقی، محمود

تجلیل، جلیل

حاکمی، اسماعیل؛ شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۸۱-۱۳۸۰

۶۱۹۰

مفاهیم و تصاویر انتزاعی پرندگان در شعر خاقانی

ولی‌پور، حسین

بهزادی اندوهجردی، حسین

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۶۲۲۸

مضامین و ترکیبات اعداد در ادب فارسی

شمالی، محمد

مصفا، مظاهر؛ کریمی، امیربانو

شاه‌حسینی، ناصرالدین؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۱۳۸۱

۶۱۴۱

جایگاه علوم عقلی و تجربی در مثنوی مولوی

طهرانی حائری، حمیده

ابراهیمی دینانی، غلامحسین

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۶۱۶۴

سیری در معاشیق زبان فارسی از رودکی تا مولوی

امامی شهرضایی، فرحناز

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۶۲۷۴

تحقیق در ادبیات داستانی کودکان

امیری خورهه، زهرا

مصفا، مظاهر

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۶۲۶۵

ساختار طرح و پیرنگ در داستان‌های کوتاه معاصر ایرانی

دیواندری، شراره

فرزاد، عبدالحسین

احمدسلطانی، منیره

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۶۲۸۱

تعاون در ادب عامه

شیرانی، زهرا

سجادی، علی‌محمد

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۶۳۰۵

قرآن از دیدگاه مولوی در مثنوی

امیدی، فریبا

خاتمی، احمد

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۶۳۱۰

باورهای اجتماعی مولانا در دفتر اول و دوم

گلپایگانی، طیبه

سجادی، علی‌محمد

مصفا، مظاهر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۶۳۰۹

سیمای زن در ادبیات داستانی معاصر با نگاهی به شوهر آهوخانم، سووشون، شازده احتجاب، زن زیادی

بلندگرامی، مریم

فرزاد، عبدالحسین

بشیری، محمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۶۳۷۹

نامداران ادب فارسی در عراق عجم از باباطاهر همدانی تا ادیب‌الممالک فراهانی

ضیغمی، محمدجواد

حاکمی، اسماعیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین؛ تجلیل، جلیل؛ مصفا، مظاهر؛ شیخ‌الاسلامی، علی

دکتری

۷۶-۱۳۷۵

۶۳۸۳

تصحیح یوسف‌نامه جمالی با شرح ابیات و اصطلاحات و نمایش ویژگی‌های سبکی

توکلی کافی‌آباد، عزیزاله

سجادی، ضیاءالدین

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۷۵-۱۳۷۴

۶۴۴۳

شرح و تحلیل صد غزل فیاض لاهیجی

فتحعلی عباسکوهی، اردشیر

ماحوزی، مهدی

مصفا، مظاهر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۶۴۵۱

انواع زاویه دید در داستان‌های کوتاه معاصر ایران

کیان، نسترن

فرزاد، عبدالحسین

ابوالقاسمی، محسن

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۴۹۹

صور خیال در دیوان اقبال لاهوری

اکبریان، حسین

مصفا، مظاهر

حاکمی، اسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۵۳۳

جایگاه اجتماعی زن از دیدگاه سعدی در بوستان و گلستان و غزلیات

شیدا، شیوا

اسلامی ندوشن، محمدعلی

مصفا، مظاهر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۶۵۵۹

تحلیل فرهنگ عامه در مثنوی مولوی

جباری نی‌تپه، علی‌اصغر

مصفا، مظاهر؛ کریمی، امیربانو

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۸۱-۱۳۸۰

۶۵۸۳

تاثیر و نقش لغات و اصطلاحات موسیقی ایرانی در بیان مضامین شعر شاعران شاخص فارسی قرن ۴-۱۰ ه.ق

ثابت‌زاده، منصوره

مصفا، مظاهر؛ شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۱۳۸۱

 

 

 

 

 

 

۶۷۳۳

مباحث کلامی در دفتر اول و دوم مثنوی

حبیب‌نژاد، اکرم

حلبی، علی‌اصغر

برومند، مهردخت فاطمه

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۸۲۹

بازتاب طب و مضامین طبی در شعر فارسی از آغاز تا قرن هفتم (با تکیه بر متون شاخص)

گلشنی، اکرم

حاکمی، اسماعیل

مصفا، مظاهر؛ تجلیل، جلیل

دکتری

۸۲-۱۳۸۱

۶۹۱۶

نقد و مقایسه طنز قدیم و جدید ادب فارسی

تمدن‌نبوی، محمد

سجادی، علی‌محمد

خاتمی، احمد

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۶۸۶۷

تصحیح انتقادی نسخه خطی بستان العارفین و تحفه المریدین

کارگر ابرقویی، سهیلا

پورنامداریان، تقی

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۶۹۵۸

مقایسه سبکی و موضوعی مصیبت‌نامه عطار با آثار نظامی

وفایی، ویدا

مصفا، مظاهر

امیری فیروزکوهی (کریمی)، امیربانو

دکتری

۸۲-۱۳۸۱

۶۹۵۴

"سیمای معشوق در سبک عراقی""در غزل مولانا، سعدی و حافظ"

رزاقی، ثریا

مصفا، مظاهر؛ کریمی، امیربانو

تجلیل، جلیل؛ شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۱۳۸۱

۶۸۸۳

بررسی پدیدارهای اخلاقی و تربیتی در خسرو و شیرین نظامی

رشیدی فیض‌آبادی، حسنیه

حاکمی، اسماعیل

سجادی، علی‌محمد

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۱۶۰۵۰

تصحیح و تحشیه متن رساله مستورات (منقبه الجواهر) (بانضمام احوال و آثار و خدمات میرسیدعلی همدانی)

ضیاء رانا، محمدرمضان

شاه‌حسینی، ناصرالدین

خطیب رهبر، خلیل؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۵۴-۱۳۵۳

۷۰۸۸

زن در آثار عطار

شیرآقایی کوتنایی، آزاده

کریمی، امیربانو

مصفا، مظاهر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۹۲۵۹

شرح اصطلاحات، تعبیرات، لغات دشوار و توضیح ابیات ده قصیده از دیوان خاقانی

ذوالفقاری، مریم

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۹۱۹۳

مفاهیم صلح در ادبیات کودک (در دهه شصت)

جورابچی، زهرا

کریمی، امیربانو

شیخ مونسی، حوریه

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۹۱۹۰

عرفان در غزلیات سعدی

محمدی، معصومه

خاتمی، احمد

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۹۰۸۴

نقد و بررسی اصطلاحات و صناعات ادبی (در ۵ اثر: ترجمان البلاغه، حدائق السحر، المعجم (باب صناعات)، ابدع البدایع و فنون بلاغت)

اسفندیارپور، هوشمند

تجلیل، جلیل

حاکمی، اسماعیل؛ مصفا، مظاهر

دکتری

۸۳-۱۳۸۲

۹۱۴۰

صور خیال در غزلیات سعدی

یوسف‌فام، عالیه

شاه‌حسینی، ناصرالدین

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۸۲-۱۳۸۱

۹۳۰۳

بررسی طنز و شوخی طبعی از دوره تیموریان تا پایان روزگار قاجاریه

امانی، نازیلا

حلبی، علی‌اصغر

بهزادی اندوهجردی، حسین

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۹۳۶۹

شرح کامل بیست فصل اول کتاب مرصادالعباد

رحمانی، اکرم

کریمی، امیربانو

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۱۳۸۳

۹۳۷۰

شرح کامل بیست فصل دوم کتاب مرصادالعباد

اقدامی معافی، علیرضا

شاه‌حسینی، ناصرالدین

کریمی، امیربانو

دکتری

۱۳۸۳

۹۴۱۸

تاثیر عرفان بر انواع ادب فارسی

شاه‌حسینی پورجدی، معصومه

کریمی، امیربانو

مصفا، مظاهر

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۹۴۹۹

مشترکات حماسه و عرفان با نگاهی به شاهنامه و مثنوی

نظری چروده، معصومه

کریمی، امیربانو

مصفا، مظاهر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۹۵۲۵

مضامین عمده و مشترک نظامی و خاقانی

امیراحمدی، ابوالقاسم

کریمی، امیربانو

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۱۳۸۲

۹۵۴۸

بررسی دیو در شاهنامه

حمزه‌پور سوینی، مهدی

ابوالقاسمی، محسن

کریمی، امیربانو

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۹۵۵۹

تحلیل افسانه‌های مندرج در تذکره‌های مربوط به شاعران سبک عراقی

حکم‌آبادی، محمود

ابوالقاسمی، محسن؛ کریمی، امیربانو

مصفا، مظاهر؛ تجلیل، جلیل

دکتری

۱۳۸۲

۹۶۲۰

فرهنگ لغات، اعلام، اصطلاحات و کنایات راحه‌الصدور و آیه‌السرور راوندی

شادکام، فاطمه

سجادی، علی‌محمد

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۹۶۸۲

سوگند در ادبیات منظوم

صهبایی، منصوره

شاه‌حسینی، ناصرالدین

مصفا، مظاهر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۹۷۳۳

تاثیر آثار عارف قزوینی بر نهضت مشروطیت

خواجه‌وند، فریبا

سجادی، علی‌محمد

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۷۱۴۹

فولکلور یا فرهنگ عامیانه مردم مازندران

فدائی، علیرضا

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۷۱۶۴

مقایسه دیدگاه‌های اجتماعی سنایی در حدیقه و مولانا در مثنوی (سه دفتر اول)

آقاجعفری، هما

حسینی، مریم

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۷۱۸۴

"ترجمه مقامات حریری" به انضمام تهیه فهرست لغات با معنی و اسامی اعلام با توضیح

گلدی گلشاهی، طواق

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۸۲-۱۳۸۱

۷۱۹۲

نقد آراء عرفاء "فرهنگنامه تعریفات و اصطلاحات تذکره الاولیا عطار با مقایسه قول عارفان در طبقات الصوفیه، کشف المحجوب، مرصاد العباد، مناقب العارفین"

موسوی سیرجانی، سهیلا

مصفا، مظاهر

شاه‌حسینی، ناصرالدین؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۸۲-۱۳۸۱

۷۲۹۵

تحقیق در احوال و اشعار روحانی و حالت با تکیه بر جنبه‌های فکاهی و طنز

قره‌قانی، مینا

کریمی، امیربانو

سجادی، علی‌محمد

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۷۵۰۹

شرح و تفسیر و توضیح تحفه الاحرار جامی

خوشنودی چروده، بهرام

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۸۲-۱۳۸۱

۷۵۱۴

بررسی روش‌های آموزش در مثنوی مولوی

اروجی، شیرین

خاتمی، احمد

کریمی، امیربانو

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۷۶۰۱

اخلاق و عرفان در مخزن‌الاسرار نظامی

وزیری، هما

ماحوزی، مهدی

کریمی، امیربانو

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۷۶۴۳

کتاب آبی (اندیشه و آثار سهراب سپهری)

مسیحا، محمدرضا

حاکمی، اسماعیل

ابوالقاسمی، محسن

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۷۷۱۰

حماسه در شعر نو (از نیما تا انقلاب اسلامی)

ملاحاجی آقائی، محمدحسن

بهزادی اندوهجردی، حسین

کفافی، اسدالله

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۷۷۹۳

نقد و تحلیل اشعار کلاسیک شیون فومنی و تاثیرپذیری او از شعر صائب (با گذری اجمالی بر اشعار فولکلوریک)

خوشحال شرفشاده، یزدان

سجادی، علی‌محمد

بهزادی اندوهجردی، حسین

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۷۸۳۴

تصحیح انتقادی دیوان میرزا حسن زنوزی خویی تبریزی "متخلص به فانی"

حسن‌زاده، شهریار

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل

مصفا، مظاهر

دکتری

۱۳۸۲

۷۸۸۵

شرح پانزده قصیده خاقانی

سیدنوری، نورا

سجادی، علی‌محمد

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۷۸۹۲

تحلیل و بررسی اشعار "جهان ملک خاتون"

اسدی، زهرا

احمدنژاد، کامل

فرزاد، عبدالحسین

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۷۹۰۵

بررسی اندیشه‌های کلامی در مثنوی مولانا

خالدیان، محمدعلی

موسوی بهبهانی، علی

دادبه، اصغر؛ خاتمی، احمد

دکتری

۱۳۸۲

۷۹۳۳

مبانی عرفان و تصوف در دیوان اشعار امام خمینی (ره)

صدرائی، رقیه

شیخ‌الاسلامی، علی

طباطبایی، فاطمه

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۷۹۵۷

شرح احوال رکن‌الدین دعویدار قمی و ابیات عربی او به فارسی

خدایاری، مصطفی

رنجبر، احمد

سجادی، علی‌محمد

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۷۹۵۲

اجتماعیات در تاریخ جهانگشای جوینی

حاتمی ماسوله، هانیه

سجادی، علی‌محمد

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۷۹۸۰

اساطیر در شعر سعدی

اسمعیلی کناری، ناهید

ماحوزی، مهدی

کریمی، امیربانو

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۷۹۷۴

پژوهشی در کتاب معارف بهاءولد

بازرگان، محمدنوید

مصفا، مظاهر

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل؛ ابوالقاسمی، محسن؛ شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۷۶-۱۳۷۵

۷۹۶۷

شرح و توضیح ابیات و کنایات و مفاهیم کلیدی و تلمیحات قرآنی و داستان‌های تاریخی و اساطیری جزءاول دیوان شمس (حرف الف)

بختیاری، محمدرضا

تجلیل، جلیل

حاکمی، اسماعیل؛ کریمی، امیربانو

دکتری

۱۳۸۲

۸۰۳۸

بررسی مشترکات عرفان اسلامی با مکاتب عرفانی شرق و غرب

ایزدی شریفی، پریسا

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۸۰۸۳

نمادپردازی مولوی در مثنوی

خسروی، حسین

حاکمی، اسماعیل

دادبه، اصغر؛ شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۸۱-۱۳۸۰

۸۱۲۷

شاهنامه و اساطیر یونان

سورجی ایرانزاد، سعید

کریمی، امیربانو

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۱۳۷۹

۸۱۵۶

بررسی جامعه شناختی گلستان و بوستان شیخ اجل سعدی شیرازی

محمدی، پرویز

شاه‌حسینی، ناصرالدین

حاکمی، اسماعیل؛ روح‌الامینی، محمود

دکتری

۸۲-۱۳۸۱

۸۱۷۷

تحول ساختاری شعر معاصر

بابایی، فاطمه

خاتمی، احمد

اسماعیل‌آذر، امیر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۸۲۳۶

فرهنگ عبارت‌های عربی در نثر فارسی از آغاز تا قرن ششم در متون نثر چاپ‌شده از این دوره (نثر مرسل و بینابین)

رضاپوریان قهفرخی، اصغر

تجلیل، جلیل

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۱۳۸۲

۸۲۳۹

مازندران و رویدادهای آن در شاهنامه

علی‌پاشا پاسندی، حسین

شاه‌حسینی، ناصرالدین

کریمی، امیربانو

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۸۲۶۸

آموزه‌های اجتماعی قابوسنامه کیکاووس بن قابوس وشمگیر

شوشتری، مرضیه

سجادی، علی‌محمد

ماحوزی، مهدی

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۸۳۰۹

شرح لغات و اصطلاحات دیوان اوحدی مراغه‌ای

خدادوست، صادق

کریمی، امیربانو

مصفا، مظاهر

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۸۳۴۹

گذرگاه اسرار (حروف مقطعه در تفاسیر فارسی)

کامران ماوردیانی، سیروس

ماحوزی، مهدی

مصفا، مظاهر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۸۵۱۲

شرح و بررسی غزلیات عرفانی جامی در فاتحه الشباب

قلی‌نژاد، فاطمه

حاکمی، اسماعیل

کریمی، امیربانو

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۸۶۶۳

تاثیر ادبیات بر سینما

غلامی ورنامخواستی، زهرا

شاه‌حسینی، ناصرالدین

مصفا، مظاهر؛ عناصری، جابر

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۸۶۷۸

سیمای یوسف در ادب پارسی

داوری، پریسا

ابوالقاسمی، محسن

مصفا، مظاهر؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۱۳۸۲

۸۶۸۸

شکوه‌های اجتماعی در شعر ناصرخسرو، خاقانی، سیف فرغانی و عبید زاکانی

عباس‌زاده اقدم، نیکتا

سجادی، علی‌محمد

کریمی، امیربانو

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۸۷۷۰

خوف و خشیت و خضوع در مثنوی معنوی

یعقوبی‌نژاد کله‌سرا، قاسم

سجادی، علی‌محمد

ماحوزی، مهدی

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۸۸۶۳

تاریخ در مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

سوادیان کلور، مهناز

خاتمی، احمد

سجادی، علی‌محمد

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۸۹۴۹

تصحیح انتقادی دیوان سرشار قراجه‌داغی با تعلیقات و فهارس کافی

دهقان، علی

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل

مصفا، مظاهر

دکتری

۸۳-۱۳۸۲

۹۰۱۱

بازتاب اسطوره در رسائل فارسی شیخ شهاب‌الدین سهروردی

معصومی، مریم

بهزادی اندوهجردی، حسین

اسماعیل‌پور، ابوالقاسم

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۹۷۳۹

بررسی واژگان و عبارات دشوار و شرح و ترجمه عبارات عربی و مقایسه مصباح الهدایه با کتب عوارف المعارف قوت القلوب رساله‌ی قشیریه، احیاء علوم‌الدین، اللمع

جعفریه، مهناز

حاکمی، اسماعیل

تجلیل، جلیل؛ مصفا، مظاهر

دکتری

۱۳۸۳

۹۷۷۴

احوال و آثار شعرا و نویسندگان خاندان قاجار

محسنی، محمدباقر

تجلیل، جلیل

مصفا، مظاهر؛ کریمی، امیربانو

دکتری

۱۳۸۳

۹۸۸۷

نقد و تحلیل روزنامه‌ها و سرمقاله‌های طوفان فرخی یزدی

صادق‌زاده، محمود

کریمی، امیربانو

مصفا، مظاهر؛ تجلیل، جلیل

دکتری

۱۳۸۳

۹۹۷۴

تحول غزل و سیر آن در ادبیات معاصر (با تکیه بر برجسته‌گان این نوع شعری)

بالی، علی

خاتمی، احمد

سجادی، علی‌محمد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۹۹۷۰

ویژگی‌های زبان رادیو

رحمانیان، محمدصادق

ابوالقاسمی، محسن

امیری فیروزکوهی (کریمی)، امیربانو

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۱۰۰۱۶

بازتاب اقلیم و مظاهر آن در شعر فارسی (با تاکید بر شاعران برجسته)

کریمی، احمد

حاکمی، اسماعیل

تجلیل، جلیل؛ کریمی، امیربانو

دکتری

۱۳۸۳

۱۰۱۹۰

تحلیل گزیده آثار رمان‌نویسان مشهور فارسی با نگاهی به آثار (جمالزاده، هدایت، علوی، چوبک، آل‌احمد و دانشور) و بررسی میزان تاثیرپذیری و وجوه تمایز آن از مکتب‌های ادبی اروپا

غلامرضابیگی، مریم

مصفا، مظاهر

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۱۳۸۳

۱۰۲۰۴

بررسی و تحلیل نقش زن در مثنوی معنوی

وفایی، نیر

سجادی، ضیاءالدین

کریمی، امیربانو

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۱۰۲۱۳

بررسی پنجاه غزل از صائب (سبک هندی)

زعفری، میترا

کریمی، امیربانو

سجادی، علی‌محمد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۱۰۲۱۴

بررسی قصاید ناصرخسرو از دیدگاه دانش "معانی"

عزیزی، مجید

شاه‌حسینی، ناصرالدین

حاکمی، اسماعیل؛ ابوالقاسمی، محسن

دکتری

۸۴-۱۳۸۳

۱۰۲۸۲

تصحیح نسخه خطی دیوان میرزا عبدالرسول متخلص به فنا

فولادی بناب، رقیه

سجادی، علی‌محمد

کریمی، امیربانو

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۱۰۳۶۲

مناظرات در ادبیات منظوم عرفانی با تکیه بر مثنوی معنوی

خان احمدلو، محبوبه

خاتمی، احمد

کریمی، امیربانو

کارشناسی ارشد

 

۱۰۳۹۶

سنن، آداب اجتماعی و باورهای عامه در شاهنامه

داودآبادی فراهانی، محمدعلی

ابوالقاسمی، محسن

مصفا، مظاهر؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۱۳۸۳

۱۰۴۴۶

جلوه‌هایی از مثنوی در آثار منظوم فارسی اقبال لاهوری

جبرائیل‌پور مطلق، خوشقدم

سجادی، علی‌محمد

خاتمی، احمد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۱۰۴۶۷

جلوه‌های گوناگونی عواطف انسانی در اشعار پروین اعتصامی

منتظری، زهرا

بهزادی اندوهجردی، حسین

حلبی، علی‌اصغر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۱۰۴۹۰

فرهنگ تحلیلی باورهای عامیانه دیوان انوری

فرضی، عدالت

ابوالقاسمی، محسن

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۱۳۸۳

۱۰۵۸۱

بازتاب نهج‌البلاغه در پاره‌ای از متون عرفانی - ادبی فارسی

امیرپور دریانی، جلیل

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۱۰۵۹۴

شرح دیوان باباافضل کاشانی

ریاحی، مهرانگیز

شاه‌حسینی، ناصرالدین

ریاحی، مهرانگیز

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۰۶۱۸

ایران در شعر مشاهیر پس از مشروطه تا انقلاب (شعر سیاسی، شعر وطنی)

نقیب‌زاده مشایخ، شبنم

کریمی، امیربانو

مصفا، مظاهر؛ تجلیل، جلیل

دکتری

۸۴-۱۳۸۳

۱۰۶۵۸

فنا در مثنوی معنوی مولوی

زرعی، زهرا

شاه‌حسینی، ناصرالدین

کریمی، امیربانو

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۱۰۹۱۳

مدح در غزل

قزللو، اسلان

کریمی، امیربانو

مصفا، مظاهر

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۱۰۰۹

نقد تطبیقی آثار دو شاعر معاصر: فروغ فرخزاد و غاده السمان شاعر عرب

مدنی، نسرین

فرزاد، عبدالحسین

سجادی، علی‌محمد

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۱۱۷۰

بررسی اجتماعیات در کلیله و دمنه

بهبهانی، مهدیه

سجادی، علی‌محمد

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۱۳۳۶

اخلاق در هفت اورنگ و بهارستان عبدالرحمن جامی با نگاهی به مفاهیم دینی

امینی مفرد، تقی

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۱۵۸۰

بیان در غزلیات سعدی

مشکور، نصرت‌الله

تجلیل، جلیل

حاکمی، اسماعیل؛ آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۱۶۵۲

فلسفه اخلاقی ناصرخسرو و ریشه‌های آن

فیروز، شیرزمان

محقق، مهدی؛ خطیب رهبر، خلیل؛ شاه‌حسینی، ناصرالدین

 

دکتری

۱۳۵۳

۱۱۶۵۳

هفت‌پیکر نظامی و نقش زن در آن

موراتا، ساچیکو

محقق، مهدی

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۵۰-۱۳۴۹

۱۱۶۵۴

شرح احوال و آثار شیخ شاه محمد غوث گوالیاری (۹۰۷-۹۷۰ ه.ق.) و تصحیح متن بحرالحیات (امرت کند) از تالیفات او

اعوان، محمد ادریس

مینوچهر، حسن

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۵۱-۱۳۵۰

۱۶۰۵۵

کتاب‌های تصوف به زبان فارسی در پاکستان و هند

چودهری، ممتازبیگم

خطیبی، حسین

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۴۷-۱۳۴۶

۱۱۶۵۶

احوال و آثار و افکار میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی (شاعر ملی و انقلابی ایران) با شرحی مختصر از شعرای معاصر وی

حامد، حامد خان

شاه‌حسینی، ناصرالدین؛ سجادی، ضیاءالدین؛ بحرالعلومی، حسین

 

دکتری

۱۳۵۲

۱۱۶۵۷

تحقیق در احوال و آثار رضی‌الدین ابوجعفر محمد نیشابوری و تصحیح انتقادی دیوان او، بانضمام تعلیقات، مستدرکات و اعلام آن

سپهری، حسن

شاه‌حسینی، ناصرالدین

 

دکتری

۱۳۵۱

۱۱۶۵۹

تصوف از نظر دانشمندان اسلامی عصر صفوی و انعکاس آن در ادبیات

نجف‌آبادی، تدین

مینوچهر، حسن

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۳۶-۱۳۳۵

۱۱۶۶۰

ادبیات در قرن سیزدهم هجری

بیگدلی آذری، حشمت‌الملوک

گوهرین، صادق

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۱۳۵۴

۱۱۶۶۱

واژه‌نامه بسامدی فرخی سیستانی و شناخت سبک شاعر بر مبنای تحلیل آماری و ارکان او

کاویان‌پور، طلعت

نوابی، ماهیار؛ رهبر، خطیب؛ شاه‌حسینی، ناصرالدین

 

دکتری

 

۱۱۶۶۲

سلسله علیه ذهبیه

نیری، محمدیوسف

شاه‌حسینی، ناصرالدین

 

دکتری

۱۳۵۸

۱۱۶۶۳

اقسام فعل به اعتبار زمان

احمدی گیوی، حسن

مقدم، محمد

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۱۳۴۶

۱۱۶۶۴

تصحیح بازنامه تالیف ابوالحسن علی بن احمد نسوی با مقدمه‌ای در صید و صیادی تا قرن ششم هجری

غروی، علی

شهیدی، جعفر

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

 

۱۱۶۶۵

شرح احوال و آثار و سبک اشعار مولانا امیدی رازی

راج مهتا، تلک

شاه‌حسینی، ناصرالدین

 

دکتری

۴۹-۱۳۴۸

۱۱۶۶۶

تصحیح انتقادی متن تذکره مجمع النفائس سراج‌الدین علیخان آرزو

سلطان‌علی، زینب النساء

شاه‌حسینی، ناصرالدین؛ محقق، مهدی؛ ناصری، سادات

 

دکتری

۱۳۵۶

۱۱۶۶۷

شرح احوال و آثار میرسیدعلی همدانی (۷۱۴-۷۸۶ ه.ق.) و تصحیح متن فتوت‌نامه از تالیفات او (با مقدمه و تعلیقات)

ریاض خان، محمد

مینوچهر، حسن

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۴۷-۱۳۴۶

۱۱۶۶۸

داستانسرایی فارسی در شبه‌قاره پاکستان و هند در دوره امپراتوران تیموری (۹۳۲-۱۲۷۴ ه.ق./ ۱۵۲۶-۱۸۵۷ م.)

صدیقی، طاهره

شاه‌حسینی، ناصرالدین

 

دکتری

۵۰-۱۳۴۹

۱۱۶۶۹

سیر تحول نثر دری افغانستان در دو قرن اخیر

رضوی، سلطانعلی

محقق، مهدی

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۶۰-۱۳۵۹

۱۱۶۷۰

شرح احوال و آثار شیخ بهاءالدین زکریا ملتانی سهروردی و تصحیح خلاصه العارفین

ناصریزدی، شمیم

مینوچهر، حسن

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۵۰-۱۳۴۹

۱۱۶۸۸

پژوهشی در دیوان امیر پازواری و برگردان آن به فارسی و تطبیق لغات طبری با پهلوی

ابراهیم‌تبار بورا، ابراهیم

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۱۳۸۴

۱۱۷۳۸

بررسی اصول نقد ادبی در شعر صائب

حدادی، ندا

کریمی، امیربانو

مصفا، مظاهر

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۱۷۳۹

شرح حال و شرح لغات و مشکلات دیوان رضی‌الدین آرتیمانی

فروغی، علی

شاه‌حسینی، ناصرالدین

کریمی، امیربانو

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۱۷۷۶

توصیف قلم و شمشیر در دیوان (جمال‌الدین و کمال‌الدین اصفهانی - خاقانی - عنصری - ظهیرالدین فاریابی - فرخی سیستانی - امیر معزی)

نقیب‌زاده، افسانه

شاه‌حسینی، ناصرالدین

قره‌بگلو، سعیداله

کارشناسی ارشد

 

۱۱۹۲۷

نقد و بررسی ده رمان برجسته‌ی اجتماعی ایران در قرن گذشته (از تهران مخوف تا همسایه‌ها)

یزدان صفت، محبوبه

فرزاد، عبدالحسین

سجادی، علی‌محمد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۱۹۹۵

نوآوری تلمیح در شعر صائب تبریزی (بر اساس شخصیت‌های قرآنی)

حکیم‌آذر چالشتری، محمد

مصفا، مظاهر

کریمی، امیربانو؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۰۰۹

تحلیل مشکلات مثنوی ولدنامه و مقایسه‌ی آن با مثنوی مولوی

مالملی، امیدوار

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل؛ ابوالقاسمی، محسن

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۲۳۴۴

بازتاب زندگی پیامبر (ص) در مثنوی‌های عطار و مثنوی مولوی

مصطفائی، فائزه

تجلیل، جلیل

اکبری بیرق، حسن

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۲۳۵۸

بررسی ساختار حکایات کتاب فرج بعد از شدت

بهمن، مهناز

حاکمی، اسماعیل

سجادی، علی‌محمد

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۲۴۴۸

تحریر اصطلاحات تصوف در مصباح‌الهدایه و مقایسه‌ی آن با کشف‌المحجوب و رساله‌ی قشیریه

احمدی، کی‌رخ

عابدی، محمود

سجادی، علی‌محمد

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۵۶۵

تطبیق طنزنامه‌های عبید زاکانی و امبروز بیرس (Ambrose Bierce‎)

دلفانی، فیروزه

سجادی، علی‌محمد

رهنما، هوشنگ

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۵۶۶

هویت ملی در شعر سیمین بهبهانی، مهدی اخوان ثالث و سهراب سپهری

سجادی، بدرالسادات

فرزاد، عبدالحسین

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۲۵۶۷

نقد تطبیقی سهراب سپهری و جبران خلیل جبران

صانعی، مهرنوش

فرزاد، عبدالحسین

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۲۶۳۲

شرح مثنوی طاقدیس

حکمت، شاهرخ

کریمی، امیربانو

مصفا، مظاهر؛ شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۷۴۱

مرثیه‌های مذهبی در ادبیات فارسی

انصاری، بنفشه

آذر، امیراسماعیل

جمشیدنژاد، غلامرضا

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۲۷۶۲

شرح و تحلیل بیست قصیده منوچهری دامغانی

نورائی‌نیا، زهره

آذر، امیراسماعیل

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۸۷۱

صور خیال در شعر منوچهری دامغانی

تشکری، ثریا

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل؛ آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۸۷۷

تاثیر اساطیر باستانی (شاهنامه فردوسی) بر شعرای معاصر با تکیه بر نوگرایان

منصوریان سرخگریه، حسین

حاکمی، اسماعیل

تجلیل، جلیل؛ شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۱۳۸۵

۱۲۸۷۸

تصحیح کتاب انوارالازهار

فرهمند، محمد

شاه‌حسینی، ناصرالدین

حاکمی، اسماعیل؛ مصفا، مظاهر

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۳۰۰۵

تجدد ادبی در ایران و سرزمین‌های عربی (همانندی شعر معاصر ایران و عرب)

پروین، بهرام

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل؛ گنجیان، علی

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۳۱۰۶

آیین مهر یا میترائیسم در منطق الطیر عطار و مثنوی مولوی

سلامت باویل، لطیفه

کریمی، امیربانو

شاه‌حسینی، ناصرالدین؛ مصفا، مظاهر

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۳۲۰۲

بررسی سبکی و باورهای اجتماعی تاریخ سیستان

یدی، نرگس

سجادی، علی‌محمد

میرعابدینی، ابوطالب

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۳۲۱۳

سیمای انسان در خمسه نظامی

صادقی، معصومه

حاکمی، اسماعیل

کریمی، امیربانو؛ شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۳۲۴۹

فرهنگ تحلیلی دارویی و طبی همراه با سبک نثری آن

فرح‌بخش اصفهان، شاهپرک

مصفا، مظاهر

کریمی، امیربانو

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۳۲۵۹

بررسی سبک تاریخ بلعمی

بخردی، پروین

کریمی، امیربانو

سجادی، علی‌محمد

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۳۲۷۰

بررسی و تحلیل حماسه در شعر دفاع مقدس

کرباسچی، مرضیه

خاتمی، احمد

سنگری، محمدرضا

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۳۲۷۱

جمع آوری و بررسی ضرب‌المثل‌ها در بوستان و گلستان شیخ اجل سعدی

بابایی، پریوش

سجادی، علی‌محمد

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۳۲۷۲

تاثیر افکار مولانا بر هگل
 

جورابلو، مهدخت

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۳۴۰۴

سینه‌های بی‌کینه (نقد و بررسی شخصیت‌های ایرج، سهراب، سیاوش و فرود در شاهنامه)

عباس‌زاده، خداویردی

شاه‌حسینی، ناصرالدین

مصفا، مظاهر؛ تجلیل، جلیل

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۳۴۳۴

انسان در مثنوی (دفتر اول، دوم، سوم)
 

اوانی، فاطمه

سجادی، علی‌محمد

بشر دوست، مجتبی

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۳۴۵۵

لطایف عرفانی (طبع و نفس و دل و روح و سر و خفی و اخفی) در مثنوی (دفتر اول و دوم)

مددی، عسگر

تجلیل، جلیل

سجادی، علی‌محمد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۳۴۸۹

بررسی تطبیقی آثار صمد بهرنگی و شل سیلورستاین
 

معارفی، لیلا

آذر، امیراسماعیل

عبداللهیان، حمید

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۴۱۹۱

بازتاب دانش نجومی در آثار نظامی گنجوی

نیکخواه، مظاهر

مصفا، مظاهر

کریمی، امیربانو

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۲۷۶

دیوان عرض: پژوهشی در سازمان لشگری ایران از آغاز ادب فارسی تا سده ششم هجری

گذشتی، محمدعلی

کیا، صادق

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۱۳۵۳

۱۴۲۷۷

تصحیح با برنامه و مختصری از احوال ظهیرالدین محمد بابر

آرابیگم، روشن

مینوچهر، حسن

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۵۰-۱۳۴۹

۱۴۲۷۸

تصحیح متن عرائس البیان فی حقایق القرآن تالیف شیخ ابی محمد روزبهان بن ابی‌نصر بقلی فسوی شیرازی

صلاح‌الدین الصاوی، رمضان

مینوچهر، حسن

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۵۰-۱۳۴۹

۱۴۲۷۹

غزل در ادبیات فارسی

صبور، داریوش

ناتل خانلری، پرویز

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۱۳۵۱

۱۴۲۸۰

سیر تحول و چگونگی شعر فارسی دری در افغانستان

امیری، محمدناصر

زرین‌کوب، عبدالحسین

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۵۹-۱۳۵۸

۱۴۲۸۱

شرح احوال و آثار امام ابوعبدالله حارث بن اسد محاسبی متوفی بسال ۲۴۳ ه.ق. با ترجمه ملخص از کتاب نفیس او الرعایه لحقوق الله

خالدی، عبدالله

مینوچهر، حسن

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۱۳۵۷

۱۴۳۶۲

تاثیر دعا و نیایش در ادب فارسی با توجه به آثار نظامی، عطار و مولوی

شیرازی‌مهر، زهرا

آذر، امیراسماعیل

نژاداول، جمشید

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۴۵۴

بررسی شخصیت‌های اصلی داستان‌های منظوم عاشقانه با تکیه بر چهار منظومه ویس و رامین، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، زهره و منوچهر

حاجیها، الهه

مصفا، مظاهر

کریمی، امیربانو

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۴۴۸۰

واژه‌سازی در شعر معاصر

حسینی، نرجس

گذشتی، محمدعلی

تجلیل، جلیل

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۴۵۲۹

فرهنگ مصور در حیطه قرن ۹ - ۵ (بررسی گل‌ها و گیاهان در دیوان شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی)

اسدی، زهره

شاه‌حسینی، ناصرالدین

سجادی، علی‌محمد

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۵۷۵

ایران در شعر ملک الشعرای بهار

سوزنچی، مولود

عباسی، حبیب‌الله

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۷۰۱

نقد و بررسی درون‌مایه‌های عمده‌ی شعر پس از انقلاب

فدائی، علی‌اکبر

فرزاد، عبدالحسین

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۱۳۸۶

۱۴۷۰۴

عناصر بلاغت و ابتکار در قصاید سعدی

خدایاری، مصطفی

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۷۰۵

افسانه‌ها و قصه‌های فارسی در ادبیات اروپا (عصر ویکتوریا، قرن نوزدهم)

ناصری، فرشته

آذر، امیراسماعیل

ساجدی، طهمورث

کارشناسی ارشد

۱۳۸۶

۱۴۷۵۹

پیوند حماسه و نمایش در داستان‌هایی از شاهنامه (رستم و سهراب و رستم و اسفندیار)

ولدبیگی، رحمت‌الله

کزازی، جلال‌الدین

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۷۶۱

شرح مشکلات رساله‌ی قشیریه

قاقازانی، فاطمه زهرا

اسپرهم، داوود

حسن‌زاده، محمدحسن

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۸۱۷

بازتاب اندیشه اعتزال در شعر فردوسی، کسایی و رودکی

احمدی جعفری، منصوره

اکبری بیرق، حسن

ثروت، منصور

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۸۱۸

نقد تطبیقی اشعار فروغ فرحزاد و سیلویا پلات

عطاردی، الهام

آذر، امیراسماعیل

اکبری بیرق، حسن

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۹۶۳

تاثیر مولوی بر کشورهای غرب

ترابی، پروین

آذر، امیراسماعیل

فرزاد، عبدالحسین

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۵۱۳۲

قصه‌نویسی در چهار قرن اول هجری (در زمینه نثر فارسی)

موسوی، زهرا

آذر، امیراسماعیل

امامی، صابر

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۵۳۴۱

جایگاه طنز در آثار عطار، مولوی و حافظ

ناصری، ناصر

شاه‌حسینی، ناصرالدین

مصفا، مظاهر؛ تجلیل، جلیل

دکتری

۸۷-۱۳۸۶

۱۵۷۲۷

بازتاب کیمیای سعادت در گلستان سعدی

کرماجانی، ناهید

تجلیل، جلیل

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۵۸۳۴

سیر قصیده در ایران تا پایان قرن هفتم هجری قمری

مهدی‌زاده کشتلی، محمد

سجادی، علی‌محمد

اکبری بیرق، حسن

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۵۸۳۵

فرهنگ واژه‌نمای لیلی و مجنون از خمسه نظامی همراه با تحلیل تمامی داستان و ریشه‌یابی ماخذهای نظامی در سرودن لیلی و مجنون

رجبیه‌فرد، مریم

گذشتی، محمدعلی

احمدنژاد، کامل

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۵۹۹۵

تصحیح و تحلیل نسخه خطی مثنوی "ناز و نیاز" عبدالرزاق بیک دنبلی (متخلص به مفتون)

صفرعلیزاده، مجتبی

حاکمی، اسماعیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۸۷-۱۳۸۶

۱۶۰۵۱

نویسندگان فارسی‌گوی مکتب ادبی هرات

وفائی، عبدالخالق

مینوچهر، حسن

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۵۰-۱۳۴۹

۱۶۰۵۲

بحث کلی در تشبیه مذیل به ترجمه بخش بیان کتاب مطول سعدالدین تفتازانی (تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه)

علوی مقدم، محمد

محقق، مهدی

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۱۳۴۹

۱۶۰۵۳

تحلیل دیوان جامی (بر اساس قدیمترین نسخه خطی موجود)

مصطفوی سبزواری، رضا

محقق، مهدی

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۱۳۵۴

۱۶۰۵۴

تصحیح ثواقب المناقب

چوهدری، نذرحسین

شاه‌حسینی، ناصرالدین

 

دکتری

۱۳۵۸

۱۶۰۵۶

بازتاب اندیشه مشایخ صوفیان (بایزید بسطامی - ابوسعیدابوالخیر - عطار و سنایی) در مثنوی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

حسن کلهری، شهلا

تجلیل، جلیل

حسنی رنجبر، احمد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۱۶۳۹۵

جامعه در شعر فروغ فرخزاد

حمزه‌پور، نرگس

فرزاد، عبدالحسین

احمدسلطانی، منیره

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۶۳۹۶

مدرنیته ایرانی به روایت ملک‌الشعراء بهار

روحانی، واله

اکبری بیرق، حسن

ثروت، منصور؛ شاه‌حسینی، ناصرالدین

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۶۳۹۷

مقایسه شاهنامه (قسمت اساطیری) با حماسه نیبلونگن

فرهادی، فرحناز

اسلامی ندوشن، محمدعلی

بهجت، حمیده

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۶۵۲۰

عنصری و مقام او در ادبیات فارسی

پروین، زاهده

شاه‌حسینی، ناصرالدین؛ سجادی، ضیاءالدین؛ سادات ناصری، حسن

 

دکتری

۵۳-۱۳۵۲

۱۶۵۷۳

سیر تطبیقی و تکمیلی منطق الطیر نویسی در ادب فارسی

اوجاقعلی‌زاده، شهین

مصفا، مظاهر

تجلیل، جلیل

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۶۷۲۰

سیر تطور تاریخی داستان بلوهر و بوذاسف

خیرخواه، مونا

اکبری بیرق، حسن

فرزاد، عبدالحسین

کارشناسی ارشد

۱۳۸۶

۱۶۹۸۸

جریان‌شناسی شعر معاصر (از مشروطیت تا پایان دهه‌ی هفتاد)

خواجات، بهزاد

شاه‌حسینی، ناصرالدین

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۸۷-۱۳۸۶

۱۶۹۸۹

بررسی امکان و ضرورت تاسیس رشته آموزش زبان فارسی در مقطع کارشناسی ارشد

سبحانی، زینب

گذشتی، محمدعلی

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۷۰۶۷

تحلیل گفتمان و موضوعات دو مجله "کلک" و "گردون"

شعرائی‌راد، رابعه

شاه‌حسینی، ناصرالدین

اکبری بیرق، حسن

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۷۲۰۳

تحلیل موضوعی کلیه‌ی آثار سعدی

پایدار بهمبری، لیدا

اکبری بیرق، حسن

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۲۰۴

فرقه اهل حق

رحیمی، مهری

سیف، عبدالرضا

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۳۱۳

آیین‌ها در شاهنامه فردوسی

جعفری، ناهید

مصفا، مظاهر

کریمی، امیربانو

دکتری

۸۸-۱۳۸۷

۱۷۳۱۴

تاریخ قصه و قصه پردازی و تحلیل آن در قرن نهم و دهم

آهنی، فاطمه

آذر، امیراسماعیل

مهرکی، ایرج

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۵۵۷

فرهنگ واژگان پیشگامان ادب فارسی (شاعران بی‌دیوان)

قریشی، عبدالرضا

رواقی، علی

مهرکی، ایرج

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۵۵۸

تصحیح انتقادی لوامع الاشراق فی مکارم الاخلاق معروف به اخلاق جلالی

خراسانی، محبوبه

شاه‌حسینی، ناصرالدین

مصفا، مظاهر؛ تجلیل، جلیل

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۷۷۵۴

بررسی و تحلیل چشم زخم در شعر فارسی

قنبری، افسون

روح‌الامینی، محمود

غلامحسین‌زاده، غلامحسین

کارشناسی ارشد

۱۳۸۶

۱۷۸۲۶

صور خیال در دیوان و چهار مثنوی عطار (منطق الطیر - الهی‌نامه - مصیبت‌نامه - اسرارنامه)

آب‌برین، سیف‌الدین

کریمی، امیربانو

تجلیل، جلیل

دکتری

۸۷-۱۳۸۶

۱۸۱۶۵

سیمای خاندان پیامبر (ص) در شعر معاصر

حکیمی‌فر، معصومه

سیف، عبدالرضا

اکبری بیرق، حسن

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۸۷۲۵

داستان کوتاه فارسی از شهریور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲

علی بخشی، محمدرضا

آذر، امیراسماعیل

پاینده، حسین

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۸۷۲۶

دانشنامه‌نگاری در تاریخ فرهنگ اسلامی ایران

چلویی بیدگلی، آمنه

مجتبایی، فتح‌الله

فانی، کامران

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۸۷۲۷

طبقه بندی و تحلیل افسانه‌های مرتبط با بزرگان ادب فارسی در تذکره‌های منثور (از آغاز قرن ششم تا دوران مشروطه)

رجبی، اکرم

محبتی، مهدی

سیف، عبدالرضا

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۸۷۲۸

عشق در آثار حکیم شهاب‌الدین سهروردی (شیخ اشراق)

دهاقین، همایون

محبتی، مهدی

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۸۹۸۳

شرح و تحلیل بخش دوم دانشنامه حکیم میسری

فقیه عبداللهی، نیلوفر

محقق، مهدی

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۸۹۸۵

تحلیل و تفسیر واژگان پزشکی دیوان حکیم میسری

محلوجیان، مرجان

آذر، امیراسماعیل

محقق، مهدی

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۹۱۰۷

ساخت‌شناسی غزلیات حافظ (نگاهی به یک صد غزل حافظ از منظر نقد ساختارگرایی و پساساختارگرایی)

تلخابی، مهری

مصفا، مظاهر

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۸۸-۱۳۸۷

۱۹۱۰۹

بررسی تطبیقی تاویلات رساله قشیریه و کشف المحجوب هجویری

هرسینی، عارفه

شاه‌حسینی، ناصرالدین

اکبری بیرق، حسن

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۹۱۸۶

بررسی حسامیزی در غزلیات بیدل دهلوی

الهامی، شراره

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

دکتری

۸۷-۱۳۸۶

۱۹۳۴۴

تصحیح مبحث حروف کتاب نهج الادب رامپوری و تطبیق آن با کتاب‌های دستوری در ایران

پژوهش نمین، مستانه

رادفر، ابوالقاسم

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۹۴۵۳

دستور توصیفی قابوسنامه

قاسمی، کبری

وفایی، عباسعلی

مستعلی پارسا، غلامرضا

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۹۴۵۴

تحلیل موضوعی خمسه نظامی

ابراهیم قطاری، توران

سجادی، علی‌محمد

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۹۵۷۱

تصحیح رساله شرح الکنوز و بحرالرموز اثر پیر جمال اردستانی عارف شیعه قرن نهم هجری

سروری، امید

سیف، عبدالرضا

محبتی، مهدی

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۹۶۸۴

تحلیل و بررسی محتوای حکایت‌های مثنوی منطق الطیر عطار

میرمطهری، مریم

سجادی، علی‌محمد

خاتمی، احمد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۹۶۸۵

بررسی تاثیرات عرفان بودایی و برهمایی بر عرفان اسلامی با تکیه بر متون ادب فارسی

اسلامیت، حمیده

مجتبایی، فتح‌الله

شاه‌حسینی، ناصرالدین

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۹۸۳۱

نای نیایش در نیستان آفرینش بررسی تحلیلی دعا و نیایش از منظر مولانا جلال‌الدین محمد بلخی (معروف به مولوی) و تاثیر آن در آرامش روحی و روانی انسان (مثنوی، دیوان شمس، مکتوبات، مجالس سبعه، فیه ما فیه) و معارف بهاءولد

شاد منامن، محمدرضا

شاه‌حسینی، ناصرالدین

حاکمی، اسماعیل؛ نوابخش، مهرداد

دکتری

۱۳۸۸

۱۹۸۳۲

نقش زنان در داستان‌های هزار و یک شب

ابراهیمی، شایسته

فرزاد، عبدالحسین

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۹۸۳۳

سیر تصوف زاهدانه به عرفان عاشقانه (در ادب پارسی)

داودی، حسن

تجلیل، جلیل

محبتی، مهدی

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۹۸۳۴

بررسی مشکلات شعر در دیوان دو شاعر دوره بازگشت یغمای جندقی و محمود خان ملک الشعرا

صادقی، ناهید

تجلیل، جلیل

فرزاد، عبدالحسین

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۳۷۹

مقایسه تصویر ابلیس در آثار عین‌القضات همدانی و مولانا

هاشمی، ماندانا

ماحوزی، مهدی

تجلیل، جلیل؛ شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۳۸۱

تصحیح و شرح مثنوی شوق نامه اثر طالبی

امیرارجمند، مریم

ماحوزی، مهدی

شاه‌حسینی، ناصرالدین؛ مصفا، مظاهر

دکتری

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۳۸۳

تحلیل شیوه‌ی روایت در کمدی الهی دانته و ارداویراف‌نامه (و معرفی رساله الغفران و سیرالعباد الی المعاد)

بیک‌وردی، مرضیه

آذر، امیراسماعیل

فرزاد، عبدالحسین

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۳۸۴

تحلیل و دسته‌بندی شخصیت‌های هزار و یک شب

میار نعیمی، زیور

آذر، امیراسماعیل

فرزاد، عبدالحسین

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۳۸۵

تصویر ایران از منظر سیاحان اروپایی نیمه اول قرن نوزدهم (جیمز موریه، آرتوردوگوبینو)

کریمی، الهام

آذر، امیراسماعیل

ساجدی، طهمورث

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۳۸۶

مقایسه در حوزه تصوف (لوئی ماسینیون و عبدالحسین زرین‌کوب)

زهرایی، فرشته

آذر، امیراسماعیل

طهماسبی، فرهاد

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۰۳۸۷

فرهنگ واژگان، ترکیبات و اصطلاحات دیوان ناصر خسرو

طالبی مزرعه شاهی، زهرا

آذر، امیراسماعیل

رواقی، علی

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۳۸۹

ترجمه، نقد و بررسی چند داستان کوتاه اثر غاده السمان (داستان‌نویس معاصر عرب) و مقارنه و تطبیق آن با چند داستان کوتاه فارسی

بک خوشنویس، انتصار

آذر، امیراسماعیل

فرزاد، عبدالحسین

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۳۹۰

بررسی تطبیقی نخستین رویکردها و گرایش‌های زنانه در ادبیات فارسی و عربی

احمدی، فائزه

فرزاد، عبدالحسین

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۶۸۴

تحلیل موضوعی ابیات و حکایات حدیقه

حکاکیان کاشانی، عبدالله

حاکمی، اسماعیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۸۷-۱۳۸۶

۲۰۶۸۵

بررسی و اندیشه و ذهن در موسیقی شعر با توجه به غزلیات شمس

محمودی، علی‌اصغر

شاه‌حسینی، ناصرالدین

ابوالقاسمی، محسن

دکتری

۱۳۸۷

۲۰۶۸۶

نقد تطبیقی چهار اثر از نویسنده زن (با رویکرد نقد اجتماعی) کولی کنار آتش اثر منیرو روانی‌پور، چراغ‌ها را من خاموش می کنم اثر زویا پیرزاد، همه می‌میرند اثر سیمون دوبووار و علف‌ها آواز می‌خوانند اثر دوریس لسینگ

فرحناکیان، مریم

آذر، امیراسماعیل

فرزاد، عبدالحسین

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۱۰۰۵

اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی منتقدانه در غزلیات حافظ، سعدی و خواجو

افضلی ننیز، رقیه

تجلیل، جلیل

وفایی، عباسعلی

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۲۴۲

بررسی نسبت فرم و محتوا در شعر احمد شاملو

وفایی، مهدیه

محبتی، مهدی

ثروت، منصور

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۱۵۸۸

بازتاب اسریلیات در آثار مولانا

ابراهیمی جویباری، عسکری

تجلیل، جلیل

مصفا، مظاهر

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۵۸۹

نقد تطبیقی تی. اس. الیوت و شاعران ایرانی بعد از کودتای ۲۸ مرداد (احمدشاملو، مهدی اخوان ثالت)

سنایی، نرگس

آذر، امیراسماعیل

فرزاد، عبدالحسین

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۱۵۹۰

مقایسه تطبیقی آثار آنه ماری شیمل با عبدالحسین زرین‌کوب در باره عرفان مولوی

فلاحتکار، سهیلا

تجلیل، جلیل

طهماسبی، فرهاد

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۵۹۱

بررسی هنرهای زبانی در آثار شفیعی کدکنی، قیصر امین‌پور و حسن حسینی

چوبداری عمران، زهرا

وفایی، عباسعلی

محبتی، مهدی

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۵۹۲

شرح و تحلیل ساختاری سبکی و مفهومی ۳۰ غزل بیدل دهلوی

محمدیان، زهرا

محبتی، مهدی

حائری، محمدحسن

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۸۳۷

تصحیح انتقادی دیوان مسیح کاشانی (حکیم رکنا)

شریفیان، محمدعلی

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۸۳۸

تاثیر سبکی شعر خراسانی بر شعر معاصر

جمالی، منصور

مصفا، مظاهر

تجلیل، جلیل؛ شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۸۳۹

بررسی جایگاه زن در داستان‌های معاصر ایران ( جمالزاده، هدایت، علوی، چوبک، دانشور، آل‌احمد، ساعدی، گلشیری، دولت‌آبادی)

عادل‌زاده، پروانه

کریمی، امیربانو

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۱۳۸۷

۲۱۹۸۷

مطالعه تطبیقی مولانا و کیر کگور از منظر اخلاق و ایمان

فرزانه، سارا

اکبری بیرق، حسن

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۲۱۴۵

تصحیح مثنوی سلیم و سلمی از عبدالرزاق بیگ دنبلی متخلص به مفتون و تطبیق آن با خسرو و شیرین نظامی

فلاحت‌خواه، فرهاد

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۳۱۸

کنایه در اشعار صائب

میراحمدی، محمد

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۴۸۲

ارتباط بین فلسفه و ادبیات در سبک عراقی

قیامی، شراره

ابراهیمی دینانی، غلامحسین

اکبری بیرق، حسن

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۲۲۴۸۳

تصحیح نسخه خطی قصاید میرزا طاهر وحید قزوینی

صدرایی، رقیه

مصفا، مظاهر

تجلیل، جلیل

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۶۶۲

بازتاب آیین مهر (میترائیسم) در فرقه‌ی قلندریه

سیفی‌زاده، عزت

زیرک، ساره

محبتی، مهدی

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۰۵۴

حافظ در غرب

برزگر، مریم

آذر، امیراسماعیل

فرزاد، عبدالحسین

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۰۵۵

شرح سعادت نامه‌ی شیخ محمود شبستری

نوری، مجید

شاه‌حسینی، ناصرالدین

سجادی، علی‌محمد

دکتری

۹۰-۱۳۸۹

۲۳۱۲۷

تحلیل و تطبیق معراجنامه‌های فارسی و تاثیر آن بر ادبیات غرب

ضرغامی، ستاره

آذر، امیراسماعیل

فرزاد، عبدالحسین

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۱۲۸

تصحیح انتقادی بیانات فتح‌الله‌خان شیبانی کاشانی با رویکرد زیبایی‌شناسی

اسدی، زهرا

تجلیل، جلیل

احمدنژاد، کامل؛ فرزاد، عبدالحسین

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۱۲۹

تصحیح هشت‌بهشت ادریس بدلیسی (مقدمه، بهشت اول و بهشت دوم)

پاکزاد، مهری

مصفا، مظاهر

تجلیل، جلیل؛ ولی، وهاب

دکتری

۱۳۸۹

۲۳۱۳۱

بن مایه‌های هزار و یک شب و تاثیر آن بر ادبیات غرب

ذبیحی، آزاده

آذر، امیراسماعیل

فرزاد، عبدالحسین

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۲۱۹

بررسی اندیشه‌های پارادوکسیکال (متناقض) در شعر شاعران شاخص قرن‌های پنجم، ششم و هفتم با تکیه به شعر ناصرخسرو، نظامی و سعدی

کرباسی، بتول

مصفا، مظاهر

تجلیل، جلیل؛ شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۲۲۰

تحلیل موضوعی اسماء الحسنی در پنج اثر عطار (دیوان اشعار و چهار مثنوی اسرارنامه، الهی نامه، مصیبت نامه و منطق الطیر)

موحدی نائینی، مریم

تجلیل، جلیل

زیرک، ساره

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۴۳۰

تجلی آیات و احادیث در غزلیات شمس

شعاعی، مالک

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل؛ مصفا، مظاهر

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۴۹۹

مطالعه تطبیقی روش تاویلی در آثار ناصرخسرو و کتاب الانسان‌الکامل عزیزالدین نسفی

شهرامی، معصومه

سیف، عبدالرضا

اکبری بیرق، حسن

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۲۳۷۸۸

بررسی تطبیقی رساله حی‌بن‌یقظان (زنده بیدار) و سیرالعباد الی المعاد

خواهان، مریم

شاه‌حسینی، ناصرالدین

انصاری، شهره

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۹۹۸

تصحیح نسخه‌ی خطی دیوان برقی خویی

آقازاده، فاطمه

تجلیل، جلیل

مصفا، مظاهر

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۹۹۹

تحلیل و بررسی تفکر اومانیستی در شاهنامه فردوسی

محمدپور شیرمحله، شهربانو

انصاری، شهره

خیالی خطیبی، احمد

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۴۱۷۱

نقد و تحلیل اشعار قیصر امین‌پور

مسعودپوری قانقانلو ، روح‌الله

تجلیل، جلیل

طهماسبی، فرهاد

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۴۱۷۲

دستور توصیفی مرصاد العباد

حاج زین‌العابدین، فاطمه

وفایی، عباسعلی

مستعلی پارسا، غلامرضا

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۴۱۷۳

نقد و بررسی تطبیقی بوف کور و تراژدی فاوست با دو شیوه نقد مدرن: نقد اسطوره‌ای و نقد روانشناختی

شهیدی، ژاله

انصاری، شهره

نجف دری، حسین

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۴۱۷۴

مقایسه و بررسی امثال و فرهنگ عامه در آثار "نظامی" و" شکسپیر" با رویکردی تواردی (هفت پیکر، لیلی و مجنون / شاه لیر، رومئو و ژولیت)

رودکی سروندانی، مرضیه

انصاری، شهره

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۴۴۱۱

تصحیح دیوان شیخ آذری

یوسف‌نژاد، یوسف‌علی

سجادی، علی‌محمد

مصفا، مظاهر

دکتری

۹۰-۱۳۸۹

۲۴۴۱۲

بررسی تطبیقی جنبه‌های طنز در "کلیله و دمنه" و "افسانه‌های ازوپ"

کوشکی، زینب

زیرک، ساره

طهماسبی، فرهاد

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۴۴۱۳

ادبیات تعلیمی در دیوان شمس مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

رسولی زرنق، خدیجه

تجلیل، جلیل

خیالی خطیبی، احمد

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۴۷۹۵

ادبیات ستیز و روشنگری و بازتاب آن در آثار منظوم ناصرخسرو و سنایی

نودهی، کبری

مصفا، مظاهر

ابوالقاسمی، محسن

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۴۷۹۶

تحلیل تشبیه و استعاره در دیوان اشعار محمدتقی بهار (ملک‌الشعراء)

بیگلر، محمدتقی

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین؛ مصفا، مظاهر

دکتری

۹۰-۱۳۸۹

۲۴۷۹۷

جامعه‌شناسی شعر دوره صفویه با رویکرد به شاخه ایرانی

پژوهش، پرنوش

حاکمی، اسماعیل

تجلیل، جلیل

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۴۷۹۸

تصحیح و تعلیق دیوان فلکی شروانی

صیادی، حسینقلی

حاکمی، اسماعیل

مصفا، مظاهر

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۴۷۹۹

اومانیسم در اشعار احمد شاملو و فدریکو گارسیا لورکا

مناجاتی ، علیرضا

شاه‌حسینی، ناصرالدین

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۴۸۰۰

جایگاه جامی در اروپا

رنجبر، داود

آذر، امیراسماعیل

نجفدری، حسین

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۴۸۰۱

سیر شعر تعلیمی صوفیانه و مضامین آن از قرن پنجم تا نهم

باغبان پرشکوه، زهرا

وفایی، عباسعلی

انصاری، شهره

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۵۰۵۱

تحلیل گفتمان انتقادی در داستان‌های کوتاه فارسی دهه‌ی ۱۳۳۰ شمسی

رهپیما، مژگان

فرزاد، عبدالحسین

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۵۲۶۸

بررسی معانی و مفاهیم استعاری و کنایی در هفت پیکر نظامی

گلنار، فهیمه

تجلیل، جلیل

طهماسبی، فرهاد

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۵۳۵۰

تاثیر اندیشه کریشنا مورتی بر سهراب سپهری

مهربد، علی

شاه‌حسینی، ناصرالدین

زیرک، ساره

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۵۵۵۱

بررسی اشعار سهراب سپهری با رویکرد نقد ساختاری

نیکبختیان، مریم

آذر، امیراسماعیل

فرزاد، عبدالحسین

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۵۵۵۲

سیر تحول در نامه نگاری از زمان قاجار تاکنون

پورعلی، حسین

شاه‌حسینی، ناصرالدین

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۵۶۷۸

تصحیح انتقادی کمال‌نامه خواجوی کرمانی

ابن‌علی، ندا

هاشم‌پور سبحانی، توفیق

زیرک، ساره

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۵۶۷۹

نقد و مقایسه ریخت شناسی داستانهای هفت‌پیکر و مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی

پورسید، معصومه

تجلیل، جلیل

انصاری، شهره

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۵۶۸۰

طبقه‌بندی افسانه‌ها و حکایت‌ها در کلیله و دمنه، طوطی‌نامه‌ی نخشبی، افسانه‌های ازوپ و افسانه‌های لا فونتن

بخارایی کاشی، مریم

آذر، امیراسماعیل

طهماسبی، فرهاد

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۵۶۸۱

بررسی تطبیقی سبک و آثار ابراهیم گلستان و ویلیام فاکنر

زمردی‌نیا، مهرزاد

طهماسبی، فرهاد

رحیمیان، هرمز

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۵۶۸۲

جایگاه سهراب سپهری در شعر معاصر ایران با تاکید بر مکاتب ادبی غرب

رفیعی، ابراهیم

طهماسبی، فرهاد

مهرکی، ایرج

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۰۱۱

طلوع و غروب پهلوانان در شاهنامه

هدایتی آبندانکشی، لیلا

آذر، امیراسماعیل

صبور، داریوش

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۶

۲۶۰۱۲

نقد تطبیقی آثار امیل زولا و صادق چوبک

سلطانی، لیلا

فرزاد، عبدالحسین

نجف دری، حسین

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۶۰۱۳

بررسی سبک روایت در داستان‌های کوتاه صادق هدایت

عزیزی، شیما

طهماسبی، فرهاد

خیالی خطیبی، احمد

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۰۱۴

بررسی ژرف ساخت شعر زنان امروز ایران

خداکرمی، فاطمه

انصاری، شهره

فرزاد، عبدالحسین

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۰۱۵

آسیبشناسی نثر ژورنالیستی در یک دهه‌ی اخیر

آقاسی، ساعد

شاه‌حسینی، ناصرالدین

خیالی خطیبی، احمد

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۰۱۶

نقد تطبیقی وصف در رمان و سینمای اقتباسی

حبیبی، نگار

احمدسلطانی، منیره

فرزاد، عبدالحسین

کارشناسی ارشد

۹۱-۱۳۹۰

۲۶۴۷۶

تحلیل ریخت‌شناسی نغز گفته‌های فردوسی

زینلو، حسین

سیف، عبدالرضا

زمردی، حمیرا

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۲۶۴۷۷

روان شناسی شعر در مثنوی مولوی (با موضوع: شادی، امید و خوش‌بینی)

افتخاری، نیره‌السادات

گلزاری، مسعود

آذر، امیراسماعیل

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۴۷۸

بررسی معاشیق مجازی در غزلیات سبک عراقی

اکبری، ناهید

کریمی، امیربانو

مصفا، مظاهر؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۸۸-۱۳۸۷

۲۶۷۰۵

شناخت نجوم در حدیقه سنایی

ملک‌زاده، مصطفی

آذر، اسماعیل

خطیبی، احمد

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۷۰۶

بررسی ساختار داستان‌های کوتاه برجسته‌ی بعد از انقلاب (با تکیه بر ده داستان)

باشنگ، مهسا

سلاجقه، پروین

نجف‌دری،حسین

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۶۷۰۷

تحلیل ساختاری طنز و طبقه‌بندی آن با توجه به آثار حافظ، عبید و طنزپردازان صدر مشروطه

غفاری‌پور، فریبا

آذر، اسماعیل

طهماسبی، فرهاد

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۷۰۸

بررسی و مقایسه پیرنگ منظومه های عاشقانه (از ابتدا تا قرن ششم هـ. ق)

حسامی، آزاده

مهرکی، ایرج

فرزاد، عبدالحسین

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹