انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

زبان و ادبیات عرب

 

دریافت چکیده

عنوان پایان نامه

دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

مقطع

سال

۳۶۵۰

المواقف النقدیه الادبیه للائمه المعصومین علیهم السلام

معصومی، محمدحسن

شکیب انصاری، محمود

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۳۳۳

ادب سیاسی معاصر مصر

صابری، علی

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

دکتری

۷۶-۱۳۷۵

۳۹۲۱

تحقیق و بررسی بخش معانی کتاب اتمام‌الدرایه لقراءالنقایه سیوطی

درویش پوریان، مریم

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۱۳۷۹

۳۳۰

امثال و حکم مشابه در عربی و فارسی

قهرمانی، علی

دیباجی، ابراهیم

انوار، امیرمحمود

دکتری

۷۷-۱۳۷۶

۳۲۹

بررسی ادب اندلس تا پایان قرن پنجم هجری

ممتحن، مهدی

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۷۷-۱۳۷۶

۴۰۱۷

بررسی مسایل صرفی و نحوی و بلاغی و مفردات سوره مبارکه اعراف از آیه ۱۰۳ تا ۲۰۶

جعفری، محمدعلی

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۳۳۱

نمایشنامه در ادب معاصر مصر

صالح بک، مجید

شکیب انصاری، محمود

آذرشب، محمدعلی

دکتری

۷۷-۱۳۷۶

۱۷

وجوه اختلاف در قرائت هفت قاری

بهداد، رمضان

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز؛ انوار، امیرمحمود

دکتری

۱۳۷۱

۳۸۷۶

تحلیل و تدوین آرای لغوی ابوعلی فارسی از کتب معتبر لغت

شاکر، صفدر

دیباجی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۱۳۷۹

۳۳۲

تصحیح و تحقیق الفیة فی سیره النبی صلی الله علیه و اله مولف: زین‌الدین عبدالرحیم بن حسین العراقی

جنتی‌فر، محمد

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

دکتری

۷۷-۱۳۷۶

۳۶۳۷

زهریات و تطور آن در عصر عباسی

دیوسالار، فرهاد

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۱۲۱۸

نقش و تاثیر معتزله در ادبیات عربی و آثار اعتزال در ادبیات آنان "اسهامات و تاثیرات المعتزله فی الادب العربی و آثار الاعتزال فی ادبهم"

ربیعی، فالح

آذرشب، محمدعلی

دیباجی، ابراهیم؛ شکیب انصاری، محمود

دکتری

۱۳۷۷

۱۵۱۵

شرح و تحقیق و تصحیح نسخه خطی "منظومه فی علم النحو" تالیف سیدیحیی فدایی یزدی

احمدعثمان، حمزه

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۳۸۷۲

زندگی و بررسی آثار امین الریحانی

فرقانی اوزرودی، علیرضا

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۱۷۳۷

تاریخ ادب عربی شیعه در خوزستان از نیمه دوم قرن هشتم تا آخر قرن دوازدهم هجری

پورعباسی، عباس

آذرشب، محمدعلی

انوار، امیرمحمود

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۱۵۴۶

مقایسه مضمون‌های ادبی - اجتماعی سروده‌های پروین اعتصامی با نازک الملائکه

علی‌نیا، بتول

دیباجی، ابراهیم

انوار، امیرمحمود

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۱۷۰۶

نهضت ترجمه و تاثیر آن بر علوم، زبان و ادبیات عربی در عصر عباسی

عبدالمحمدی، حمیدرضا

دیباجی، ابراهیم

انوار، امیرمحمود

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۴۲۶۶

الدراسات اللغویه فی علم الاصول

رکابی، خضیر

دیباجی، ابراهیم

انوار، امیرمحمود

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۱۸۱۰

الجاحظ و النقد

طاهری، علی

حریرچی، فیروز

آذرشب، محمدعلی

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۲۰۴۵

شعر شیعی و شعرای شیعه در عصر اول عباسی

شیخ‌الرئیس کرمانی، محمد

انوار، امیرمحمود

آذرشب، محمدعلی

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۱۹۳۳

الشعرالشیعی و شعراء فی العصر العباسی الثانی

ایراندوست، حسین

آذرشب، محمدعلی

حریرچی، فیروز

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۱۸۷۶

مقایسه افکار و آثار جبران و سپهری

یزدان‌پناه، مهرعلی

دیباجی، ابراهیم

آذرشب، محمدعلی

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۲۱۱۶

نمایش در ادب معاصر عرب

تقوی، رسول

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۱۹۴۵

ویژگی‌های داستان نویسی معاصر مصر

امیری محمدآبادی، محمد

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۳۹۷۵

بررسی احوال و آثار علامه قطب‌الدین محمد نیریزی و شرح قصیده نحویه وی موسوم به القصیده العلویه النحویه

ابوالحسنی، محمدعلی

دیباجی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۴۳۴۹

رثا در دیوان شریف رضی

متقی‌زاده، ابراهیم

آذرشب، محمدعلی

حریرچی، فیروز

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۳۴۲

بررسی آراء صرفی و نحوی سیبویه

خانی، حسین

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۷۳-۱۳۷۲

۳۴۰

بررسی شعر دعبل خزاعی

چوبین، حسین

حریرچی، فیروز

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۷۴-۱۳۷۳

۳۳۷

بررسی شعوبیه و تاثیر آن بر ادبیات عرب تا پایان عصر عباسی

فردانی، ملیح‌السادات

آذرشب، محمدعلی

حریرچی، فیروز

دکتری

۱۳۷۴

۳۳۵

پیدایش شعر نخجیرگانی در ادبیات عربی و بررسی آن تا پایان سده سوم هجری

خسروی، زهرا

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۷۵-۱۳۷۴

۳۳۹

پیدایش و تحول ترجمه تا پایان دوره عباسی

حاتمی، محمدرضا

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۷۵-۱۳۷۴

۳۴۸

تجدید نظر در منتهی الارب و تکمله‌ای بر آن

طبیبیان، حمید

موسوی بهبهانی، علی

حریرچی، فیروز؛ انوار، امیرمحمود؛ شکیب انصاری، محمود؛ آذرشب، محمدعلی

دکتری

۷۰-۱۳۶۹

۳۴۴

تحقیق و مقایسه نظرات نظام‌الدین نیشابوری با سایر شارحین شافیه ابن حاجب

فرزانه، بابک

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۷۳-۱۳۷۲

۳۳۶

تصحیح و تحشیه بر نسخه خطی کلمات قصار نهج‌البلاغه از محدث قمی (م ۱۳۵۹ ق) و بررسی تاثیر کلمات قصار بر شعر عربی تا سده هفتم هجری

قربانی زرین، باقر

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۷۵-۱۳۷۴

۳۴۳

تصحیح و ترجمه و تحقیق الفیه (فریده) شیخ جلال‌الدین سیوطی

کامرانی، ولی

انوار، امیرمحمود

موسوی بهبهانی، علی

دکتری

۷۳-۱۳۷۲

۳۴۱

تطورالادب العربی المعاصر (تحول ادبیات معاصر عرب)

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

دکتری

۷۴-۱۳۷۳

۳۴۵

تفسیر به رای

رحماندوست، مجتبی

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۷۲-۱۳۷۱

۳۳۴

سیر تحول غزل عربی از آغاز تا پایان قرن سوم هجری

فاتحی‌نژاد، عنایت‌اله

آذرشب، محمدعلی

انوار، امیرمحمود

دکتری

۷۵-۱۳۷۴

۶۵۹

شرح حال و بررسی آثار و افکار سیدعلی‌خان مدنی کبیر شیرازی

شمس سولاری، اصغر

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود؛ دیباجی، ابراهیم؛ شکیب انصاری، محمود؛ آذرشب، محمدعلی

دکتری

۷۶-۱۳۷۵

۷۳۸

شرح و تعلیق و تحشیه الفیه بلاغی مرحوم علوی کاشانی (ره)

سلامتیان، محمد

انوار، امیرمحمود

آذرشب، محمدعلی؛ حریرچی، فیروز؛ دیباجی، ابراهیم؛ شکیب انصاری، محمود

دکتری

۷۶-۱۳۷۵

۲۲۱۷

شواهد بدیعی در قرآن کریم (بررسی آراء علمای بلاغت پیرامون اصطلاحات علم بدیع و شواهد قرآنی آن)

ولوی، سیمین

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۳۸۰۲

شرح ابیات عربی سراج الدین قمری آملی

امینی، علیرضا

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۱۳۷۹

۳۷۸۲

ویژگی‌های مقامات بدیع‌الزمان همدانی و نقش آن در تکامل مقامات حریری

کردآبادی، سندس

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۳۴۷

مدایح علوی: شرح، اعراب گذاری، ترجمه و توضیح برخی نکات دستوری و بلاغی چهار قصیده از قصاید علویات سبع ابن ابی‌الحدید

فرزانه، بابک

شکیب انصاری، محمود

 

کارشناسی ارشد

۱۳۶۸

۳۳۸

مدح در شعر دوره عباسی

جمالی بهنام، علی‌محمد

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۷۵-۱۳۷۴

۳۶۷۲

جمله در زبان عربی از جهت داشتن یا نداشتن اعراب از دیدگاه نحو و بلاغت با استناد به آیات قرآنی و اشعار عرب

تجلی‌نصر، فراز

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۳۴۶

وجوه حروف در قرآن " قسمتی از حروف "

فائز، قاسم

مدرس موسوی، علی

انوار، امیرمحمود

دکتری

۷۲-۱۳۷۱

۱۶۵۴

فرهنگ اشعار امری القیس و زهیر

رفیعی مزینانی، یداله

شکیب انصاری، محمود

آذرشب، محمدعلی

دکتری

۷۷-۱۳۷۶

۲۳۴۷

شعر عربی در عصر پیامبر(ص)

باقر، علیرضا

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

دکتری

۷۸-۱۳۷۷

۲۹۷۰

توصیف قرآن در قرآن (در آیات مشهور)

جهانگیری، جهانگیر

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۱۳۷۹

۲۹۰۲

شرح احوال و آثار ادبی جلال‌الدین سیوطی

رجبی، توفیق

حریرچی، فیروز

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۳۰۳۷

شرح حال و ذکر آثار و افکار و بررسی اشعار امام شافعی

محمدی، محمدطاهر

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۱۳۷۸

۴۳۹

شعر الشیعه من صدر الاسلام حتی العصر العباسی تحلیل و نقد

ایروانی‌زاده، عبدالغنی

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۷۴-۱۳۷۳

۳۰۶۲

شکوه تعبیر در ادعیه و اذکار (فصاحت و بلاغت)

اوسط خانجانی، علی

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۲۹۳۸

کلیات اشعار مولانا فیض کاشانی (شرح و توضیح ابیات عربی و ملمعات)

قدیری، سجاد

انوار، امیرمحمود

زندی، هوشنگ

کارشناسی ارشد

۷۹-۱۳۷۸

۳۲۰۷

ادب و عرفان در مناجات خمس عشره

قلعه قوند، فرهنگ

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۱۳۷۹

۳۲۴۱

اسم فعل در زبان عربی از جهت صرف و نحو

کاشانی، رعنا

حریرچی، فیروز

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۱۳۷۹

۳۳۳۷

بررسی شخصیت و آثار ملاعلیخان قاری

بدخشان، مرتضی

شکیب انصاری، محمود

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۳۱۹۴

شرح و توضیح ابیات عربی در تفسیر المیزان

قمی اویلی، محمد

زندی، هوشنگ

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۱۳۷۹

۳۳۱۶

شواهد نحوی بیست سوره اول قرآن از کتاب شریف جامع البیان فی تفسیر القرآن اثر محمدبن جریر طبری

کاظمی، ایرج

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۱۳۷۹

۳۴۳۶

توضیح و تحقیق در بخش نحو و صرف کتاب اتمام الدرایه لقراءالنقایه سیوطی

سندسی، پروین

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۱۳۷۹

۳۴۶۰

مقایسه میان متنبی مشرق و متنبی مغرب (ابوالطیب احمد بن الحسین و ابن هانی اندلسی)

رضوانی حقیقی شیرازی، محمدمهدی

انوار، امیرمحمود

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۱۳۷۹

۳۳۸۸

نقد و بررسی ادبیات حماسی عرب در عصر حاضر

رفیعی‌راد، زهرا

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود؛ انوار، امیرمحمود

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۳۶۵۳

ادبیات توصیفی در دوره عباسی

بیرجندی، ابوالفضل

آذرشب، محمدعلی

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۳۶۵۵

زبان عربی در دوره جاهلی و دلالت‌های آن بر فرهنگ و تمدن ناپیدای عرب پیش از اسلام

ظرافتکار، مهدی

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۷۹-۱۳۷۸

۴۴۶۷

بررسی و تحقیق پیرامون اصول و قواعد نسبت و تصغیر و موارد شایع و نادر آن

زیرک سیاورودی، حافظ

دیباجی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۴۸۷

بررسی و تحقیق پیرامون اصول و قواعد جمع در زبان عربی

امامی، مجتبی

دیباجی، ابراهیم

زندی، هوشنگ

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۵۱۶

الادب السیاسی الشیعی فی عصر صدر الاسلام ... دراسه و تحلیل

باقری، جعفر

آذرشب، محمدعلی

حریرچی، فیروز

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۴۵۲۹

آثار و افکار توفیق الحکیم در نمایشنامه

پرستگاری، سهیلا

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۴۵۴۹

ترجمه و تحقیق و شرح کتاب اللامات اثر عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجی

اسدی، ایران

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۵۹۹

بیان و ایضاح آراء سیبویه فی شرح ابن عقیل و اوضح المسالک

فخر، غلامرضا

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۴۶۲۲

زبان‌شناسی نوین عربی

هاشمی، زهرا

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۰

۴۶۲۷

انشودت الحیات فی البادیه (قبل الاسلام)

عباسیان، روشنک

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۶۳۳

انواع ادب و مکتب‌های ادبی تالیف دکتر فایز ترحینی

خانی کلقای، حسین

حریرچی، فیروز

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۶۴۷

بررسی و تحقیق پیرامون قواعد مشتقات در کلمات زبان عربی یا در (علم صرف) با ذکر موارد شایع و نادر آن

نژادمقدم، حامد

زندی، هوشنگ

صدقی، حامد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۰

۴۶۶۶

العرفان فی ادب المهجر

محمدی‌پور ساوجی، نرگس

انوار، امیرمحمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۶۷۷

تصویر دنیا در آیینه قرآن، حدیث و ادب

کریمیان، مهراندخت

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۰

۴۷۸۵

شرح حال و بررسی آثار علامه سیدعبدالرحیم مولوی

احمدی، فرهاد

دیباجی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۰

۴۷۸۹

شعرا معاصرون من الخلیج و الجزیره العربیه

نوذری، حمزه

صدقی، حامد

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۰

۴۷۷۰

نقد و بررسی کتب عربی نظام جدید آموزش متوسطه کشور در مقطع متوسطه

شاه‌مرادی، محمد

صدقی، حامد

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۴۹۰۴

چکامه‌های ماندگار در ستایش اهل بیت علیهم السلام تالیف معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل البیت علیهم السلام ترجمه، نقد و بررسی عروضی

نصیرپور، منوچهر

صدقی، حامد

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۵۱۷۰

بررسی جملات انشایی از نظر نحوی و بلاغی

کریمی، لیلا

شکیب انصاری، محمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۵۴۶۵

مقایسه آثار و افکار احمد شوقی و ملک الشعرای بهار

گلچوبی، محمدرضا

دیباجی، ابراهیم

انوار، امیرمحمود

دکتری

۸۱-۱۳۸۰

۵۵۱۷

دراسه و تحلیل رحله ابوالمعین الدین القبادیانی ناصربن خسرو

کابلو، علی

دیباجی، ابراهیم

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۰

۵۵۴۷

معجم المعانی للمعلقات العشر الطوال مع ذکر الشواهد اشعریه و شرح‌ها بالعربیه

فتاحی‌زاده، رقیه

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۰-۱۳۷۹

۵۶۳۴

بررسی و تحقیق پیرامون حروف جر و ادوات شرط و استفهام

جورابراهیمیان، فتح‌اله

زندی، هوشنگ

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۰

۵۹۵۲

نقد و بررسی حروف جر و معانی آن در جزء سی ام قرآن

کسلخه، رجب محمد

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۱۳۱

تحقیق پیرامون بخش توابع کتاب شرح ابن عقیل

شهبازی، پیمان

حریرچی، فیروز

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۶۱۳۶

جایگاه‌های حذف در نحو

رجبیان، منیژه

زندی، هوشنگ

صدقی، حامد

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۲۳۵

گرایش میهنی در شعر شعرای مهجر

زوارقلعه‌لر، زینب

شکیب انصاری، محمود

صدقی، حامد

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۲۴۳

شرح و بررسی آثار ابوالقاسم شابی

حاجی میرزارضایی، زهرا

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۲۷۰

انواع جمع در قرآن

فضلعلی، فرشته

صدقی، حامد

زندی، هوشنگ

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۲۹۹

جوانمردی و شجاعت در شعر فلسطین

محمدحمزه، علی

صدقی، حامد

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۳۱۸

نقد و بررسی اشعار الیاس ابوشبکه

دلاور، مریم

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۴۱۸

مقایسه عروض و قافیه عربی با عروض و قافیه فارسی

شهمرادی، اسماعیل

انوار، امیرمحمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۴۶۱

ضوابط المثنی و الجمع و المصدر

مومنی، محمدتقی

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۶۵۱۹

جمع آوری و شرح ملمعات قرن هفتم و هشتم ایران

اعظمی، احمد

انوار، امیرمحمود

زندی، هوشنگ

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۵۳۱

ضرب المثل‌های قرآنی همراه با معادل آنها به فارسی یا عربی

رستمی، شعبان

زندی، هوشنگ

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۵۴۷

مطابقت زمان فعل در عربی، فارسی و انگلیسی

علائی‌نسب، فاطمه

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۶۶۱۱

معانی‌الحروف فی‌القرآن (فی بعض سورالجزءالثلاثین)

میررجب، حسین

صدقی، حامد

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۶۶۵۲

راویان ایرانی نژاد شعر و ادب عربی در قرن ۳ و ۴ ق

اشرف، محمدحسین

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۶۶۷۴

شرح باب الحکایه در الجمل زجاجی و تطبیق آن با کتب نحوی دیگر

زمانی، مهدی

دیباجی، ابراهیم

زندی، هوشنگ

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۶۶۹

تحقیق، تصحیح و شرح متن برگردانده شده به عربی از گلستان سعدی و مقایسه آن با ترجمه‌های دیگر

دلفی، یابر

انوار، امیرمحمود

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۶۷۰۱

امثال در حدیث شریف نبوی

قلی‌تبار، مرضیه

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۸۱-۱۳۸۰

۶۶۹۲

شرح حال خطیب تبریزی و بررسی آثار او از نظر نحوی و بلاغی

نعمتی، بتول

زندی، هوشنگ

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۷۵۳

ادب التشیع فی الشمال الافریقی-حتی نهایه القرن الثامن الهجری

الزهره عناد الغزالی، عبدالامیر

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

دکتری

۸۱-۱۳۸۰

۶۸۰۴

بررسی جملات وصفی از لحاظ نحو و بلاغت

سیداحمدی، غلامرضا

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۶۸۸۱

الشعر الحراسسه و قواعده

روحانی مطلق، رمضانعلی

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۱-۱۳۸۰

۶۸۷۹

نقد و بررسی مباحث فقه الغه در (الاتقان) سیوطی

امین‌جراحی، محمد

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۶۹۷۵

ادبیات تطبیقی "کلیات، معیارها و موضوعات" (عربی و فارسی)

ناجی، فرانک

شکیب انصاری، محمود

صدقی، حامد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۱

۹۰۳۶

شرح منظومه "کفایه الطالب"

صدرالدینی، اردشیر

انوار، امیرمحمود

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۱۳۸۳

۹۱۸۷

غزل در دوره عباسی اول

اولیایی سجهرود، نظر

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۹۲۲۷

نقد و بررسی و ترجمه کتاب "طیور ایلول" نوشته املی نصرالله، به همراه شرح حال او

کرمانی، شایسته

حریرچی، فیروز

صدقی، حامد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۹۱۰۴

بررسی شرح حال رفاعه طهطاوی و نقش وی در نهضت جدید

عباسیان، سوسن

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۹۰۷۶

ویژگی‌های بلاغی در مناجات خمسه عشر

شمس ناتری، علی

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۹۳۱۱

بررسی خطابه در دوره صدر اسلام و ویژگی‌های آن

فتح‌اله‌زاده، اباذر

صدقی، حامد

زندی، هوشنگ

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۹۳۳۰

جبرا ابراهیم جبرا و آرائه النقدیه

خلیلی، فاطمه

دیباجی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۹۳۶۱

بررسی تجدد ادبی در شعر دوره اول عباسی

تاری قرطاول، علی

زندی، هوشنگ

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۹۳۵۳

مستند چکامه‌های ادبی مدحی در مناقب امیرالمومنین علی (ع) در عصر ممالیک

عابدی، محمدرضا

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۹۳۹۹

بررسی نقش و جایگاه شعرای ایرانی عربی‌گوی در عصر عباسی

اسماعیل‌نژاد تیمورآبادی، حسن

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۹۳۸۰

توضیح و تبیین شواهد شعری مختصرالمعانی به لحاظ لغوی و نحوی (معانی و بیان)

مولایی جهرمی، ناهید

دیباجی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۹۴۳۰

ترجمه و شرح عبارات عربی در مکاتیب غزالی

نورمحمدی حیدری، فتحعلی

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۹۵۶۹

مقایسه میان آثار و افکار دکتر طه حسین و دکتر عبدالحسین زرین‌کوب

مهدی عباسی، مهدی

حریرچی، فیروز

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۸۲-۱۳۸۱

۹۶۶۵

تصحیح انتقادی و اعراب‌گذاری، شرح و تحلیل فارسی لغات نسخه خطی "شرح شواهد الایضاح فی المعانی و البیان"

چشمی، محمد

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۳-۱۳۸۲

۹۶۳۸

بررسی مضامین اخلاقی و انسانی در اشعار جبران خلیل جبران

عرب، مژگان

زندی، هوشنگ

صدقی، حامد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۹۶۹۵

المصطلح النحوی فی "دستور العلماء" لطاشکبری زاده و تبیینه اختصارا باللغه الفارسیه

اوصالی، محمود

زندی، هوشنگ

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۹۶۵۴

نقد و ترجمه کتاب الرجل الذی آمن اثر نجیب الکیلانی

توقع همدانی، فائزه

شکیب انصاری، محمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۹۷۱۵

شرح و توضیح شواهد عربی حدائق السحر فی دقائق الشعر رشیدالدین وطواط

موسوی، ملکه

دیباجی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۷۳۰۷

امام خمینی در شعر معاصر عرب

نظری خانقاه، غنی

زندی، هوشنگ

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۷۴۸۳

سیمای ادبای مازندران و طبرستان در ادبیات عرب

منصوری رضی، علی‌اصغر

زندی، هوشنگ

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۷۵۹۰

بررسی شرح حال بدر شاکر السیاب و شعر او

ابراهیمی، معصومه

صدقی، حامد

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۷۶۰۳

الادب الساخر فی الشعر العربی المعاصر

ابراهیمی کاوری، صادق

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۸۲-۱۳۸۱

۷۶۱۱

مختارات من اسالیب الجمله فی اللغه العربیه

سلیمی، حسنعلی

دیباجی، ابراهیم

صدقی، حامد

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۷۸۴۵

بررسی ویژگی‌های شعر "رثاء" از قرن اول تا قرن سوم هجری در کتاب "ادب الطف"

محمدی، محمدحسن

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۷۸۶۶

بررسی شرح حال و دیوان "العباس بن الاحنف"

منصوربخت، زینت

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۷۹۷۸

اثر قرآن و حدیث بر اشعار ابوالعتاهیه

جعفری، محمد

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۸۲-۱۳۸۱

۷۹۷۶

الادب السیاسی الشیعی فی العصر العباسی

تک‌دهقان، جواد

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۸۹۹۸

تبیین سفرهای مهجری ادب عربی

احمدمعظم، فاطمه

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۷۹۹۶

اخلاق و حکمت در اشعار پروین اعتصامی و نازک الملائکه

عظیم‌اوغلی اسکویی، هایده

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۸۱۷۲

شرح حال و بررسی دیوان ابن عبدربه

فرامرزی پلنگر، تحفه

زندی، هوشنگ

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۸۱۶۳

مقایسه بین حبسیات ابوفراس الحمدانی و مسعود سعد سلمان

طباطبایی، فخرالسادات

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۸۱۶۶

جلوه‌های تعهد در شعر سمیح القاسم

محقق، سیمین

صدقی، حامد

حریرچی، حامد

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۸۲۰۹

جنبه‌های ادبی تفسیر منهج الصادقین

ثابت‌قدم، شهریار

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۸۲۰۱

عبدالوهاب البیاتی حیاته و شعره

فوزی، ناهید

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۲-۱۳۸۱

۸۳۵۸

بررسی و شرح احوال و آثار ابن معتز ادیب و شاعر دوره عباسی (متوفی ۲۹۶ ق)

آقاجانی، رحیم

شکیب انصاری، محمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۸۶۰۳

بررسی زندگی و اغراض مهم شعری عبدالله البردونی

بانکی، حسن

زندی، هوشنگ

صدقی، حامد

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۸۶۴۶

شعر اهل بیت نزد شعرای مصر معاصر (قرن بیستم)

مقبل، نادیه

صدقی، حامد

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۲-۱۳۸۱

۸۶۵۴

بررسی آراء لغت‌شناسان پیرامون "ترادف"

مقصودی، علی‌اصغر

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

دکتری

۸۰-۱۳۷۹

۸۷۵۴

بررسی و چگونگی کاربرد ظروف در قرآن کریم

منصوری، اسدالله

دیباجی، ابراهیم

صدقی، حامد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۲

۸۸۸۷

فضایل و رذایل اخلاقی در دیوان ابوالعتاهیه

وفایی بصیر، محمد

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۸۹۴۶

نشاه الشعر الخمری و تطوره فی الادب العربی

هادی‌پور نهزمی، یوسف

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۱۳۸۲

۹۷۷۲

شرح حال و ذکر آثار و بررسی اشعار "اسامه‌بن منقذ"

اکبری‌زاده، مسعود

دیباجی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۳-۱۳۸۲

۹۸۱۱

زن در شعر دوره جاهلی و صدر اسلام

ربیعی، یوسف

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

دکتری

۱۳۸۳

۹۹۴۵

قول و غزل در دیوان سعدی و متنبی

قاسمی حاجی‌آبادی، لیلا

دیباجی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۱۳۸۳

۹۹۷۲

بررسی و توضیح لغوی و نحوی اسم‌های مثنی در قرآن کریم

امنیت‌پرست، مهتاب

دیباجی، ابراهیم

زندی، هوشنگ

کارشناسی ارشد

۱۳۸۳

۹۹۹۹

ادب الزهد فی العصر العباسی

حسین‌جانزاده سرستی، فریبرز

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۸۳-۱۳۸۲

۱۰۲۴۱

شیوه‌های سوگند در زبان عربی از آغاز تا پایان دوره راشدی

حسینی، نجیب

دیباجی، ابراهیم

انوار، امیرمحمود

دکتری

۸۴-۱۳۸۳

۱۰۲۵۸

مظاهر النسویه فی اعمال الدکتوره نوال السعداوی الادبیه

اعتماد سعید، لعیا

زندی، هوشنگ

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۱۰۳۵۹

شرح شواهد شعری تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی با ترجمه ابیات

افتخاری، عطاءاله

صدقی، حامد

انوار، امیرمحمود

دکتری

۱۳۸۴

۱۰۳۷۸

جبران و مولوی (بررسی آراء و نظریات جبران خلیل جبران در کتاب "النبی" و مضامین مشترک با "مثنوی معنوی" مولوی)

روح‌رضی، فرهاد

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۱۰۴۲۸

بررسی ادبیات عربی و عرفانی ملاهادی سبزواری

کاظم‌زاده، فاطمه

زندی، هوشنگ

صدقی، حامد

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۰۴۲۹

مصادر التجربه الشعریه عند محمود درویش و محمد القیسی

رستم‌پور ملکی، رقیه

انوار، امیرمحمود

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۸۳-۱۳۸۲

۱۰۶۴۶

مدح در شعر بشاربن برد

اسحق نیموری، علی‌محمد

صدقی، حامد

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۰۶۴۷

توضیح و تبیین تقدیم و تاخیر در نحو و بلاغت

حبیبی، مهدی

زندی، هوشنگ

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۰۷۱۷

رثاء امام حسین (ع) در دیوان شریف رضی

اسماعیل‌نژاد تیمورآبادی، محرم

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۰۷۳۱

بررسی تطبیقی شعر منوچهری و متنبی

زارعی‌فر، ابراهیم

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۰۷۴۳

صفات حمیده و اخلاق ذمیمه در اشعار معلقات و دیگر شاعران جاهلی

انگورج تقوی، حسین

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۸۴-۱۳۸۳

۱۰۷۸۸

بررسی و تحقیق ادبی خطبه شقشقیه با توجه به دو شرح ابن‌ابی‌الحدید و ابن‌میثم بحرانی

دهقان، غلامرضا

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۰۸۱۵

تبیین انواع فعل در ساختار خطب نهج‌البلاغه با موازین صرفی و نحوی

حسینی، لیلا

زندی، هوشنگ

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۰۸۳۸

الشعر العربی الخوزستانی اغراضه و شعراوه ۱۹۰۰-۲۰۰۰ م.

موسوی‌زاده، افتخار

صوتی، حامد

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۰۸۴۵

اختلاف دو مکتب نحوی کوفی و بصری بر اساس شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک (جلد اول)

ضمیری، فاطمه

انوار، امیرمحمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۱۰۲۴

روایه الشعر و رواته فی العصر العباسی

زارع، معصومه

صدقی، حامد

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۱۰۶۴

توضیح و تفسیر "لامیه الافعال" ابن مالک و مقایسه آن با لامیه‌های دیگر

گری، عبدالخالق

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۱۱۷۴

حول آراء طه حسین فی تاریخ الادب

نجیب، حمیده

انوار، امیرمحمود

صدقی، حامد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۱۲۰۳

ویژگی‌های شعری ابوتمام

صادقی، علی

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۱۴۲۳

تصویر زن در جلوه‌گاه شعر اموی

رضائی، رمضان

دیباجی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۱۴۶۴

عشق و تشبیب در شعر عمر بن ابی ربیعه

قلی‌پور یامچی، احمد

حریرچی، فیروز

زندی، هوشنگ

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۱۵۷۹

بررسی افزوده‌های شیخ محی‌الدین عبدالحمید بر شرح ابن عقیل

پیراسته، ابراهیم

زندی، هوشنگ

صدقی، حامد

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۱۷۳۷

تبیین صناعات ادبی در بدیعیه سیدعلی‌خان مدنی و مقایسه آن با بدیعیه صفی‌الدین حلی

سلیمانی، زهرا

انوار، امیرمحمود

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۱۷۶۲

مقایسه آراء و افکار محمدتقی بهار و رصافی

شوندی، حسن

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۱۹۲۱

شرح و تفسیر منظومه عمریطی در نحو عربی

بهتویی، آرزو

دیباجی، ابراهیم

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۱۹۳۶

بررسی تطبیقی ضرب‌المثل‌های عربی و فارسی (اعم از فصیح و عامیانه)

حسینی، مجتبی

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۱۹۸۲

انعکاس و بازتاب مسایل عاطفی در دیوان پروین اعتصامی و نازک الملائکه و مقایسه آنها

بیات‌نژاد، مهرنوش

حریرچی، فیروز

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۲۰۷۱

نقد و بررسی و ترجمه‌ی خمسه‌ی نخستین (السابق، التائه، آلهه الارض، الرمل و الزبد و الاجنحه المتکسره) جبران خلیل جبران

حسن‌نژاد، بهروز

حریرچی، فیروز

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۳۱۷

تصحیح و شرح نصاب احمدی و معادل‌یابی فارسی و انگلیسی آن

محمدزاده، محمد

زندی، هوشنگ

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۳۲۴

عربی در عصر طاهریان

پورطهماسی، محمد

دیباجی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۳۶۰

بررسی و توضیح دو کتاب "تلخیص المفتاح" و "الایضاح فی علوم البلاغه" خطیب قزوینی در دو باب مجاز و استعاره علم بیان

یگانه دیزج‌ور، فهیمه

دیباجی، ابراهیم

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۴

۱۲۴۹۳

تعهد و نمود آن در اشعار معروف الرصافی

حسین‌خانی، زهرا

زندی، هوشنگ

صدقی، حامد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۲۵۰۹

بررسی و تحلیل داستان منتهی القوه نوشته احسان عبدالقدوس

فرزانه، علیرضا

زندی، هوشنگ

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۵۱۷

بررسی، ترجمه و تبیین اشعار و عبارات عربی کتاب تاریخ ادبیات ایران تالیف استاد فروزانفر

شهیدی، مرجان

شکیب انصاری، محمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۵۲۵

بررسی و نقد و تحلیل و ترجمه کتاب "محاضرات فی النقد الادبی" نوشته: دکتر سهیرالقلماوی

حسنی، خلیل

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۵۶۴

بررسی ویژگی‌های کتاب ایام‌العرب فی‌الاسلام و تلخیصی از اهم مفاد آن

ابراهیمی لویه، بهروز

هاشم‌لو، محمدرضا

زندی، هوشنگ

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۷۳۰

تحلیل و تبیین اعلال و ادغام در کتاب سعدیه تفتازانی

جامی الاحمدی، حسین

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۷۵۷

معرفت‌شناسی در دیوان منسوب به امیرالمومنین علی (ع)

اسدی، محمدباقر

شکیب انصاری، محمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۲۸۷۶

بررسی ویژگی‌های موضوعات و مضامین اشعار عربی سعدی

زارع دمیرچی، روح‌الله

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۸۸۲

تحلیل و وصف مبانی و مقامات عرفانی در گلشن راز شیخ محمود شبستری و تائیه‌ی کبرای ابن فارض مصری

گودرزی، محمد

دیباجی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۸۸۵

همزه و تبیین جایگاه آن در صرف و نحو

مومن‌پور ماچیانی، فرزاد

زندی، هوشنگ

صدقی، حامد

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۲۹۳۵

عرائس الشعر: (دوره‌هایی در شعر جاهلی و اسلامی و اموی)

نصیرپور، منوچهر

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۲۹۷۰

تشبیه در قواعد زبان عربی: مصادیق، علل

غضنفری، اکبر

انوار، امیرمحمود

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۱۳۸۵

۱۳۱۰۵

سیر تحول شعر سیاسی در عصر اموی "با رویکرود شعر شیعی"

بخشی، محمدالله

انوار، امیرمحمود

صدقی، حامد

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۳۱۳۸

ویژگی‌های صرفی و نحوی لامیه العرب شنفری

عشقی، حسین

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۳۱۶۰

جلوه‌هایی از زیبایی‌شناسی در صحیفه سجادیه

شورگشتی، عزت‌الله

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۳۳۶۷

الادب الحماسی فی العصر العباسی

حسینی آهق، زحل

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۳۴۳۵

کلام العیون فی الادب العربی

سخیراوی، وهاب

صدقی، حامد

زندی، هوشنگ

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۳۵۰۶

بررسی و تبیین دستور زبان عربی و کردی در راستای انطباق و عدم انطباق

چراغی، لیلا

زندی، هوشنگ

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۳۵۱۴

ایام‌الله فی‌القرآن

پرهیزکار، عظیم

زندی، هوشنگ

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۳۷۲۳

پژوهش نظری و کاربردی تعبیرات اصطلاحی در زبان عربی و فارسی

حیدری، حمیدرضا

حریرچی، فیروز

صدقی، حامد

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۳۷۵۷

دراسه آثار الدکتور محمد مندور و نقده

گندمیکال، ناهید

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۱۳۷۹

۱۳۷۷۱

محمد الماغوط شاعرا

گرجی، افسانه

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۳۷۷۵

بررسی شرح رضی و شرح جامی بر کافیه ابن حاجب و مقایسه آنها با یکدیگر و با حاشیه عصام‌الدین بر شرح جامی

حمیدی عنبران، وجیه‌الدین

دیباجی، ابراهیم

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۳۸۱۱

حماسه اسلامی در ادب معاصر عربی

حسینی، محمد

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۳۸۴۳

سجع کهنه در جلوه‌گاه عصر جاهلی

نجابت، فخرالسادات

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۳۸۶۰

اقوال علماء اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذکر نماذج من الترادف

توکل‌پور، ابراهیم

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۴۰۳۱

بررسی احوال و آثار محمدمهدی جواهری

باقرزاده فسقندیس، نسرین

انوار، امیرمحمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۵-۱۳۸۴

۱۴۰۴۱

رثای فرزندان در شعر فارسی و عربی از آغاز عصر عباسی تا عصر حاضر

اسماعیل غانمی، محمدجواد

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۱۳۸۴

۱۴۱۹۶

بررسی و تحلیل و ترجمه داستان "علی برکه الله یا ابنتی" از احسان عبدالقدوس

عزت‌دوست، کبری

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۵

۱۴۳۶۰

مردم‌گرایی و مردم‌گریزی در اشعار متنبی و سعدی

سیادتی، جلال‌الدین

دیباجی، ابراهیم

انوار، امیرمحمود

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۳۶۱

امام رضا (ع) در شعر عربی

شفیعی، محمد

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۵۷۶

بررسی شواهد قرآنی شرح ابن عقیل

اندایش، عذرا

زندی، هوشنگ

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۵۷۷

بررسی ویژگی‌های شعری عباس محمود عقاد

صادقی، محمدرضا

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۴۵۷۸

بررسی و تحلیل ابعاد فکری و هنری شعر شریف رضی

دشتی، محمد

انوار، امیرمحمود

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۱۳۸۶

۱۴۵۷۹

واقع‌گریزی در شعر دوره فترت (انحطاط)

موسوی، مریم

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۵۸۰

ترجمه و شرح سینیه تاج‌الدین حسن‌بن‌راشد مخزومی در رثاء اهل بیت (ع)

نوربخش، نرگس‌السادات

حریرچی، فیروز

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۷۰۶

ساخت‌گرایی در شعر دوره فترت (۶۵۶-۱۲۱۳ ه. ق.)

سلامت جوکندان، منصور

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۷۰۷

جلوه‌هایی از وصف در شعر دوره اول عباسی

یوسفی، غلام

انوار، امیرمحمود

زندی، هوشنگ

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۴۸۱۹

بررسی، تحقیق و ترجمه کتاب " مناقب علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام " ابن مغازلی شافعی

طباطبائی، احمد

دیباجی، ابراهیم

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۵۰۱۷

آرایه‌های ادبی در قصاید عربی سعدی

دوستی، احمد

شکیب انصاری، محمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۵۰۱۸

تدوین فرهنگ لغات و اصطلاحات ورزشی

الله‌بخش، علیرضا

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۵۰۲۰

اخلاق و حکمت در شعر معروف رصافی

مالمیر، سکینه

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۵۰۲۱

بررسی مضامین انسانی در دیوان حاتم طایی

جهانگیر اصفهانی، زهرا

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۵۰۲۲

زهد و زهد سرایان دوره عباسی اول

مرادی، مصطفی

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۵۰۸۷

سیمای امام حسین (ع) در اشعار عربی عصر عباسی

فلاح، ابراهیم

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۵۲۳۶

ترجمه و تحقیق دیدگاه‌های ادبی ابن حاجب پیرامون ابیات جلد دوم امالی او

بافکار، رقیه

دیباجی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۵۳۴۲

تبیین صرفی، اعرابی و بنائی افعال در سجع آیات قرآن کریم

تقی‌زاده، طیبه

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۵۵۳۳

تصویر زن عربی در جلوه‌گاه شعر عباسی

عمرانی، زهرا

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

دکتری

۸۷-۱۳۸۶

۱۵۵۳۴

درآمدی بر فراگیری لهجه عامیانه لبنانی

جعفری، یعقوب

حریرچی، فیروز

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۱۵۵۳۵

بررسی، شرح و تحلیل مصاریع و ابیات عربی دیوان شمس تبریزی اثر مولوی

فال‌اسیری، مریم

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۵۷۳۶

بررسی مضامین اجتماعی در شعر حافظ ابراهیم

ملازاده نارستان، ریحانه

شکیب انصاری، محمود

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۵۷۳۷

وصف طبیعت در شعر دوره عباسی

بهلولی، جعفر

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۵۸۳۷

بررسی آراء و اندیشه‌های اجتماعی در آثار موضوعه مصطفی لطفی المنفلوطی

تقی‌پور، ابوالفضل

شکیب انصاری، محمود

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۱۶۳۱۵

بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم

صاعد واقفی افوشته، مریم

دیباجی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۶۳۹۳

سیر تحول شعر در عراق از نئوکلاسیک تا رومانتیک

واقف‌زاده، شمسی

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

دکتری

۸۷-۱۳۸۶

۱۶۳۹۴

الواقعیه فی شعر الشعراء الفلسطینین

رحمانیان کوشککی، فرزانه

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۶-۱۳۸۵

۱۶۴۹۱

مضامین اجتماعی و اخلاقی در اشعار ایلیا ابوماضی

حقیقی ایرانی، رویا

صدقی، حامد

زندی، هوشنگ

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۶۸۷۳

بررسی شخصیت و شعر احمد مطر

دلیری، فاطمه

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۶۸۷۴

صدارت در نحو عربی

قاضوی، نرگس

حریرچی، فیروز

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۶۸۷۵

معجم المصطلحات الطبیه (الطب الحدیث) من العربیه الی فارسیه و بالعکس

سلمان‌زاده، مرضیه

صدقی، حامد

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۶۹۸۷

بررسی و تبیت بخش معانی و بیان اتمام الدرایه سیوطی و سامانه دادن مصطلحات آن

دهقان، بهرام

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۰۶۶

جلوه‌هایی از آفرینش هنری در قرآن

شیخی دیزگاه، عبدالرحیم

زندی، هوشنگ

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۱۳۷

مقایسه تطبیقی وصف طبیعت در دیوان صنوبری و منوچهری دامغانی

مهربان، هدی

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۲۰۲

التامل فی شعر شعراء المهاجر (جبران خلیل جبران و ایلیا ابوماضی و میخائیل نعیمه نموذجا)

حمیدی، حنان

صدقی، حامد

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۲۲۱

مقایسه تطبیقی داستان یوسف (ع) در قرآن با داستان سیاوش در شاهنامه

کریمی، نواب

پورعباسی الطانی، عباس

دلفی، بایر

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۲۲۲

شهید و شهادت در سرودهای عرب از صدر اسلام تا پایان اموی

خلیلی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

آبدانان مهدیزاده، محمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۲۲۳

مدرسه مصریان در علم نحو

جولائیان، علی‌اکبر

شکیب انصاری، محمود

چوبین، حسین

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۲۲۴

تاریخ ادبای هویزه در دوره مشعشعیان

ساکی، حکیمه

پورعباسی الطانی، عباس

سعدون‌زاده، جواد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۲۲۸

مدرسه مصطفی لطفی المنفلوطی فی النثر

محسنی‌فر، عبدالحسین

غانمی، محمدجواد اسماعیل

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۲۲۹

رابعه العدویه حیات‌ها، تصوف‌ها، ادب‌ها

شریفی، طاهر

دلفی، یابر

پورعباسی الطانی، عباس

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۲۳۰

اوصف عند ابز تمام الطائی

حمدی سالمی، علی

دلفی، یابر

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۲۳۴

بررسی زندگی و آثار امل دنقل

فروزان، لیلا

ربیعی، یوسف

حسینی، محمد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۲۳۵

بررسی مقایسه‌ای بین اجتماعیات غاده السمان و فروغ فرخزاد

برزگر، عادل

حسینی، محمد

ربیعی، یوسف

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۲۳۶

شرح حال و وطنیات در شعر احمد الصافی النجفی

بابائی، علیرضا

حسینی، محمد

ربیعی، یوسف

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۲۳۷

سیمای زن در شعر دو شاعر معاصر عراق جمیل صدقی الزهاوی و معروف الرصافی

محبوبی، زینب

ربیعی، یوسف

حسینی، محمد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۲۳۸

بررسی صرفی و نحوی و بلاغی و ترجمه‌ی فارسی ملمعات دیوان عبدالرحمن جامی

فیروزنژاد، سمیه

یزدان پناه، مهرعلی

کمال جو، مصطفی

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۲۳۹

المتنبی و الفخر بالذات

نظری، مجتبی

افشار، بهروز

فرقانی، علیرضا

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۲۴۰

اجتماعیات در شعر محمود سامی البارودی

کشاورزی، عفت‌السادات

فرقانی، علیرضا

افشار، بهروز

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۲۴۱

مدح ائمه در شعر صاحب بن عباد

قاسمی‌پوری، حسین

ربیعی، یوسف

حسینی، محمد

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۲۴۲

عشق، زن و وطن از دیدگاه نزار قبانی و احمد شاملو

محمدی، غفار

حسینی، محمد

ربیعی، یوسف

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۳۱۱

بررسی موضوعی و اجتماعی ادبیات قصه در دوره عباسی

قهرمانی، عبدالله

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۳۱۲

معجم الشعراء فی صبح الاعشی

فهیمی، مریم

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۷

۱۷۳۷۹

بازتاب ملکات انسانی در شعر نازک الملائکه و پروین اعتصامی

خسروآبادی، محسن

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۴-۱۳۸۳

۱۷۵۵۵

شرح اشعار و احادیث و عبارات عربی کتاب مرصاد العباد من المبدا الی المعاد نجم‌الدین رازی و مستندسازی آنها

صلاح، مریم

انوار، امیرمحمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۷۸-۱۳۷۷

۱۷۵۵۶

شرح امثال و حکم کتاب نهج الفصاحه

صمیمی، عفت

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۷۷۵۵

نمونه ابیات ایرانیان عربی سرای قرن دوم و سوم هجری

فرهی اصل، شهرزاد

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۷۵۸

مستند سازی مصطلحات ادبی (لغوی، صرفی، نحوی، بلاغی) کتاب التعریفات للشریف الجرجانی

معیری، آزاده

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۷۸۶۹

بررسی احوال و اشعار مطیع بن ایاس

سلطان قلی‌نژاد، صاحب

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۸۳۳۰

تبیین افعال جزء آخر قرآن کریم در راستای لغوی، صرفی و نحوی

عبدالرحیمی زرنق، احد

دیباجی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۱۸۹۸۷

ترجمه و شرح شواهد شعری تفسیر تبیان به لحاظ صرفی، نحوی و لغوی در جزء سی‌ام قرآن کریم

نادعلی، زهرا

انوار، امیرمحمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۳-۱۳۸۲

۱۹۱۱۰

بررسی پیدایش و سیر تاریخی کتاب الف لیله و لیله (هزار و یک شب)

کاظمینی، الهام

خسروی، زهرا

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۹۱۱۱

بررسی احوال و اشعار عبید بن الابرص

فاضل‌نیا، مختار

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۹۱۱۲

بررسی شخصیت زن از دیدگاه قصه‌نویسان معاصر سوریه (انیسه عبود - سمر یزبک - میه الرحبی - منهل السراج)

پیکان‌پور، مریم

حریرچی، فیروز

صدقی، حامد

دکتری

۸۸-۱۳۸۷

۱۹۱۸۷

عبدالرزاق محمد صالح العدسانی؛ حیاته و شعره دراسه، تحلیل و نقد

آرمن، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۸۸-۱۳۸۷

۱۹۱۸۸

سیمای زبان فارسی در جهان عرب (از نیمه دوم قرن بیستم تا عصر حاضر)

علی‌پور کنفی، احمد

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۹۱۸۹

عواطف انسانی در شعر نزار قبانی

رستمی، رعنا

شکیب انصاری، محمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۹۱۹۰

ستاره‌های آسمانی در شعر جاهلی

واحدی کرج‌آباد، حامد

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۹۴۵۵

جایگاه سعید عقل در پیشبرد ادبیات معاصر عرب

سردار، ریحانه

صدقی، حامد

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۹۵۷۲

ضرب‌المثل‌های عربی که معادل فارسی دارند

فیضی، رحیم

زندی، هوشنگ

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۱۹۸۳۵

شرح شواهد قرآنی الفیه ابن ناظم

تیموری، نسرین

دیباجی، ابراهیم

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۱۹۸۳۶

تحقیق و پژوهش پیرامون خطبه و خطبای عرب کتاب البیان و التبیین جاحظ

ذبیحی، عاطفه

دیباجی، ابراهیم

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۱۹۸۳۷

شعر شعبی در ادبیات عرب

هاشمی پلکویی، ریحانه

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۳۹۱

مبانی اخلاقی در شعر قبل از اسلام

قاجار، علی‌اصغر

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۰۳۹۲

مقایسه ضرب‌المثل‌های عربی و فارسی مربوط به انسان

آقاپوراکبر ممقانی، سعید

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۳۹۳

نقش الیاس فرحات در ادبیات معاصر

رضایی قلعه، عارفه

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۰۳۹۴

بشاربن برد: بررسی و تحلیل اشعار او

رضی پرچیکلایی، فرج‌الله

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۳۹۵

توضیح و تبیین بخش نحو کتاب (اتمام الدرایه لقراءالنقایه) سیوطی

بختیاری، فرشته

زندی، هوشنگ

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۳۹۶

بررسی شخصیت حضرت عباس قمر بنی هاشم (ع) در آینه ادب عربی

نصرآبادی، محمود

صدقی، حامد

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۳۹۷

الاستشهاد فی الادب الفلسطینی شهادت در ادب فلسطین

مصلح، رقیه

آذرشب، محمدعلی

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۲۰۳۹۸

ترجمه و تحلیل ادبی و محتوایی مراثی حسینی در دیوان شریف مرتضی

اسمعیل‌زاده، محمد

شکیب انصاری، محمود

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۸۷-۱۳۸۶

۲۰۴۰۰

پیدایش نثر فنی در ادب عربی و سیر تکامل آن تا پایان دوره عباسی

عبادی، رسول

انوار، امیرمحمود

صدقی، حامد

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۰۶۸۷

بررسی و تحقیق پیرامون اعضای انسان در قرآن کریم

حسینی‌پور دلاور، مهناز

صدقی، حامد

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۰۶۸۸

بررسی ادبیات مقاومت در اشعار محمود درویش و قیصر امین‌پور

حسینی، اقدس سادات

شکیب انصاری، محمود

صدقی، حامد

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۰۶۸۹

شرح و تفسیر پنجاه بیت از منظومه عبدالله‌بن محمد الشبراوی

ابوعلی، غلامرضا

حریرچی، فیروز

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۰۶۹۰

تمرد از کلاسیسم و جهش ادبی و نقدی در دوره‌ی معاصر

سادات اشکور، سلیمان

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۰۶۹۱

ترجمه، شرح و بررسی بلاغی متون سالار شهیدان

عطاشی، عبدالرضا

دیباجی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۰۶۹۲

بررسی عناصر داستان در داستان‌های محمود شقیر؛ نویسنده معاصر فلسطینی

عظیمی، کاظم

صدقی، حامد

حریرچی، فیروز

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۰۸۰۹

وجوه اشتراک و افتراق کتاب صرف زنجانی و شریف جرجانی

نجات، فاطمه

دیباجی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۰۸۱۰

استوارنمایی واژگان فصیح عربی در اساس البلاغه زمخشری به گواهی آیه‌هایی از قرآن کریم

ساری، افسانه

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۰۰۶

بررسی احوال و آثار مارون عبود

ضیائی اسکویی، نوشین

شکیب انصاری، محمود

محمودانوار، امیر

کارشناسی ارشد

۸۶-۱۳۸۵

۲۱۰۷۸

القیم الانسانیه و الاجتماعیه فی الادب العباسی

نادری، اسماعیل

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۸-۱۳۸۷

۲۱۰۸۰

بررسی و تصحیح نسخه خطی شرح الخلاصه الالفیه ( اثر ابن ام‌قاسم مرادی)

رضوی‌پور، فضل‌الله

شکیب انصاری، محمود

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۰۸۱

قضایا العالم العربی فی آثار و افکار غاده السمان

مرادی، احمد

صدقی، حامد

محمودانوار، امیر

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۰۸۲

تحقیق و تشریح اصطلاحات فرهنگی و علمی عربی

امیدی، غلامرضا

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۷-۱۳۸۶

۲۱۲۰۰

بکار گیری میراث در شعر امل دنقل

قدسی، حلماء

حریرچی، فیروز

صدقی، حامد

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۲۰۱

ترجمه و بررسی زهدیات ابونواس و مقایسه آن با مناجات‌نامه خواجه عبدالله انصاری

عباسی، نجات

شکیب انصاری، محمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۵۹۳

بررسی مدح در عصر عباسی اول

کریمی‌واحد، سمیه

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۵۹۴

منشاء رمان عربی و فارسی

عباسی، فاطمه

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۵۹۵

مروری بر شعرای معاصر یمن

امیری، هنگامه

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۷۲۲

بررسی فرهیختگان ادب عربی در فن دوم و سوم از گفتار دوم الفهرست ابن ندیم

بابائی‌نژاد، راحله

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۸۴۰

دراسه فی القصائد البردیه

امیری، مصطفی

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۱۸۴۱

تصحیح و تحشیه بر نسخه خطی ((التنبهات علی معانی السبع العلویات)) از محمدبن حسن‌بن ابی‌الرضا راوندی

هاشمی، محسن

انوار، امیرمحمود

صدقی، حامد

دکتری

۸۵-۱۳۸۴

۲۱۸۴۲

ائتلاف لفظ با معنی در خطبه‌های نهج‌البلاغه

ذوالعلی، بشیر

صدقی، حامد

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۰۳۱

بررسی آراء نحوی عثمان بن جنی بر اساس کتاب (الخصائص)

شرف بیانی، محمد

حریرچی، فیروز

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۰۹۰

القصه القصیره فی سوریه فی القرن العشرین

خلیلی، فاطمه

دیباجی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۸-۱۳۸۷

۲۲۱۴۶

سیر تطور ادبیات تطبیقی در ادبیات عربی و فارسی در دوره معاصر

قدمی، حسین

محمودانوار، امیر

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۷-۱۳۸۶

۲۲۱۴۷

بررسی واژگان معرب در قاموس فیروز آبادی

کهن، اکرم

حریرچی، فیروز

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۲۲۷۱

مقدمه و تصحیح تفسیر القلاقل مولانا جلال الدین دوانی

نوئی، حسن

انوار، امیرمحمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۳۸۷

مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در ادبیات عصر عباسی

شهرستانی، نرگس سادات

محمودانوار، امیر

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۴۸۴

ادب عربی در دوره غزنویان

حسینی، محمدشریف

فرزانه، بابک

انوار، امیرمحمود

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۵۸۱

سیمای ادبای فارس در ادب عربی (عهد فترت)

اسدی، جاسم

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۵۸۲

بررسی نقد روانشناختی در نقد معاصر عرب

اژدری، کلثوم

شکیب انصاری، محمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۶۶۳

نقش ابن مقفع در نثر فنی عربی

کراماتی، مجتبی

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۶۶۴

بررسی، تحلیل و ترجمه کتاب روائع نزار قبانی

ریحانی اردبیلی، عظیمه

شکیب انصاری، محمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۸۱۴

شرح شواهد قرآنی کتاب المفصل زمخشری

حکیمی، شهره

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۸۱۵

عدد در زبان عربی

مقیمی، زرافشان

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۲۸۱۶

بولس سلامه و اشعاره الاسلامیه

خیرآبادی، صدیقه

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۸-۱۳۸۷

۲۲۸۱۷

بررسی اعجاز قرآن از دیدگاه جاحظ با نگاهی تاریخی به تالیفات در زمینه اعجاز قرآن

خرم، فاطمه

انوار، امیرمحمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۸۱۸

رمزگرایی (سمبولیسم) در اشعار خلیل مطران

گلچین‌راد، غلام‌رضا

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

دکتری

۸۷-۱۳۸۶

۲۲۸۱۹

اجتماعیات در دیوان احمد شوقی

محمدنژاد، بی‌بی سعیده

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۸۸۶

استخراج و تحقیق اصطلاحات نحوی و صرفی از کشاف اصطلاحات علوم و فنون تهانوی

یداللهی اصلان، ابوالفضل

دیباجی، ابراهیم

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۲۹۳۹

مقایسه سیمای زن در قرآن با سیمای زن نزد اصحاب معلقات

کریمی، وجیهه

حریرچی، فیروز

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۰۵۶

سیر تحول شعر داستانی در ادبیات عصر عباسی
 

باقرزاده فسقندیس، نسرین

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۲۲۱

تعهد در شعر امل دنقل
 

قره‌چال، سمیه مهتاب

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۲۲۲

ارزش و جایگاه آب در شعر اصحاب معلقات سبع
 

زهره‌ای، حمیدرضا

حریرچی، فیروز

انوار، امیرمحمود

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۳۱۹

تفسیر و توضیح مصطلحات عرفانی دیوان ابن فارض

چال دره، طاهره

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۹۰-۱۳۸۹

۲۳۳۲۰

بیان شناسه‌ها و نشانه‌های انسان وارسته و پیامبرگونه در اشعار ابن عربی

مونسان، محبوبه

انوار، امیرمحمود؛ شکیب انصاری، محمود

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۹۰-۱۳۸۹

۲۳۴۳۱

بررسی و تحلیل و ترجمه کتاب (دیوان السیده فاطمه الزهراء(س))

رمضانزاده، زهرا

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۴۳۲

بررسی وقایع سیاسی، اجتماعی فلسطین در شعر ابراهیم طوفان

لطفی کراده، محسن

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۱۳۸۹

۲۳۴۳۳

بررسی نحوه ترجمه افعال ثلاثی مزید در ده جزء اخیر قرآن کریم

حیدری‌نیا نایینی، هادی

دیباجی، ابراهیم

انوار، امیرمحمود

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۵۰۰

مفاهیم و مصادیق دادگری و ظلم ستیزی در شعر شاعران عرب زبان شیعی تا عصر جدید

ابراهیمی آتانی، امرالله

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۹۰-۱۳۸۹

۲۳۵۰۱

پژوهشی پیرامون ساختارشناسی و معناشناسی مقامات

جادری، سهاد

انوار، امیرمحمود

شکیب انصاری، محمود

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۷۱۷

بازتاب اسطوره در شعر ادونیس و مهدی اخوان ثالث

ورزی، محمدجعفر

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۳۷۸۹

بررسی زندگی و اشعار محمدعلی شمس‌الدین

اسماعیلی، عطیه

زندی، هوشنگ

انوار، امیرمحمود

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۳۷۹۰

پژوهشی در راستای ارزیابی آراء ابن‌هشام پیرامون شبه‌جمله با آراء علمای برجسته علم نحو

دلاور، مریم

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

دکتری

۹۰-۱۳۸۹

۲۳۸۶۹

درآمدی بر خاورشناسی و اثر آن بر ادب عربی معاصر (با توجه به کتاب فلسفه الاستشراق)

میرهادی، معصومه

دیباجی، ابراهیم

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۳۸۷۰

الشوق و الحنین الی الوطن فی شعر احمد شوقی فی المنفی

صادقپور، ارشد

شکیب انصاری، محمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۳۸۷۱

جلوه‌های مدح و رثاء اهل بیت (ع) در شعر شریف رضی

مرادی دادخواه، مظفر

محمودانوار، امیر

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۴۰۰۰

تحلیل داستان کوتاه نجیب محفوظ و ترجمه گزیده‌هایی از داستان‌های کوتاه وی

سروش زند، الهه

انوار، امیرمحمود

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۴۱۷۵

زن در دیدگاه ابوالعلا معری

ابراهیمی، منصور

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۴۴۱۴

بررسی وصف و زیباییهای آن در دیوان امرءالقیس

مقدیمی، یعقوب

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

دکتری

۹۰-۱۳۸۹

۲۴۴۱۵

بررسی اسلوب و محتوای رمانهای تاریخی جرجی زیدان (فتاه غسان، غاده کربلاء، ارمانوسه المصریه، شارل و عبدالرحمن، صلاح الدین الأیوبی، عذراء قریش، الانقلاب العثمانی، أسیرالمتمهدی، ابومسلم الخراسانی، الحجاج بن یوسف)

بابازاده اقدم، عسگر

شکیب انصاری، محمود

انوار، امیرمحمود

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۴۸۰۲

حب الوطن القومی فی اشعار نزار قبانی

بیگی، فرشته

صدقی، حامد

شکیب، محمود

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۵۰۵۲

گزارش شعر عباس محمود العقاد از گذر عشق و عاطفه

مرادی مزوشی، فاطمه

حریرچی، فیروز

صدقی، حامد

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۵۰۵۳

شرح و تحقیق الابیات و ذکر المعانی العربیه لدیوان المفضلیات اختارها العلامه ابوالعباس المفضل بن محمد الضبی

فتاحی‌زاده، رقیه

صدقی، حامد

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۸۹-۱۳۸۸

۲۵۱۸۶

تبین کاربرد قواعد ادغام، اعلال، مهموز در معتل و افعالی که هر دو جنبه را دارد

مهبودی، احترام

شکیب انصاری، محمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۵۲۶۹

جلوه‌ی محبوبه در جلوه‌گاه معلقات سبع

فیضی، داود

انوار، امیرمحمود

قلی‌تبار، مرضیه

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۵۲۷۰

تفسیر آلاءالرحمن علامه محمدجواد بلاغی از دیدگاه ادبی ۱۳۵۲- ۱۲۸۲ ق. ۱۹۳۳-۱۸۶۴ م.

روستایی، زینب

شکیب، محمود

انوار، امیرمحمود

دکتری

۹۰-۱۳۸۹

۲۵۵۵۳

حواس ظاهری انسان در قرآن (بررسی مشتقات متناسب با آیات)

بیستونی، زهرا

شکیب، محمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۵۶۸۳

معرفی آثار و شرح اشعار عربی دانشمند برجسته معاصر کرد ملا محمدباقر بالک مشهور به مدرس ک‌ردستانی

شیرزادی، فاتح

زندی، هوشنگ

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۵۶۸۴

معنی‌شناسی واژگان عربی در "البیان و التبیین" جاحظ

مهری‌نژاد، رقیه

حریرچی، فیروز

دیباجی، ابراهیم

دکتری

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۰۱۷

معانی عزت در صحیفه سجادیه

نوبخت سوها، صغری

انوار، امیرمحمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۴۷۹

بررسی مضمون دینی در آثار جبران خلیل جبران

اسماعیلی، راحله

شکیب، محمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۴۸۰

اصحاب کساء در شعر اهل سنت

کاکاوند، الهام

انوار، امیرمحمود

دیباجی، ابراهیم

کارشناسی ارشد

۸۹-۱۳۸۸

۲۶۴۸۱

وصف مراکب در شعر اصحاب معلقات

دهقان، مهدی

انوار، امیرمحمود

زندی، هوشنگ

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۴۸۲

بررسی وجوه اشتراک و افتراق توابع در نحو عربی

فتحی، فریبا

صدقی، حامد

حریرچی، فیروز

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۴۸۳

شعر عصبیت (سیاسی) در سروده‌های دو قبیله قیس و تغلب

رحمتی، نیلوفر

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۴۸۴

شرح حال و شخصیت سیاسی دعبل خزاعی

میرحسینی، محدثه‌السادات

حریرچی، فیروز

شکیب انصاری، محمود

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹

۲۶۷۰۹

پژوهشی پیرامون خطاب‌های قرآن مجید

حیدری، عباس

صدقی، حامد

انوار، محمود

کارشناسی ارشد

۹۰-۱۳۸۹